Finance

'Senior woont te lang thuis'

Steeds meer ouderen blijven steeds langer thuis wonen omdat de eigen bijdrage voor een verpleeghuis hen meer geld kost dan thuiszorg. Dit schrijft het Algemeen Dagblad.

Ben van Gent, bestuurder van zorgorganisatie Florence, signaleert in de krant dat steeds meer mensen thuis blijven wonen en meer dan twaalf uur thuiszorg per week krijgen. Dit geldt inmiddels voor driehonderd van de vijfduizend cliënten van de zorginstelling, die in de regio Den Haag actief is. Wie meer dan twaalf uur thuiszorg per week ontvangt, moet eigenlijk naar een verpleeghuis, volgens de normen van de zorgverzekeraars.

Van Gent vindt het een zorgelijke ontwikkeling. Omdat het aantal uren zorg per cliënt toeneemt, ontstaan wachtlijsten. Volgens hem ontstaan verschuivingen in de zorg als gevolg van de eigen bijdrage. Zo worden huisartsen zwaarder belast, die te maken krijgen met mensen met complexe problemen die vroeger onder verantwoordelijkheid van de verpleeghuisarts vielen. Bovendien zien ze geregeld thuiswonende senioren op de Spoedeisende Hulp belanden, omdat zij thuis bijvoorbeeld vallen.

ActiZ

Brancheorganisatie ActiZ zegt signalen te ontvangen van cliënten en zorgaanbieders over het feit dat mensen te lang thuis blijven wonen. De organisatie vindt dat iedereen naar een verpleeghuis moet kunnen, als dat echt nodig is. "Als de hoge eigen bijdrage die beweging afremt, is dat geen goede zaak; de juiste zorg moet op de juiste plek worden geboden." ActiZ heeft de kwestie aangekaart bij het ministerie van VWS.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

J. Sessink

23 oktober 2016

Het was toch ook de bedoeling dat hulpbehoevenden langer zelfstandig bleven wonen. Alles wat hun mogelijk werd gemaakt om langer thuis te blijven wonen is hun afgepakt. En nu moeten ze het duur betalen. En dat is geen stijl. Ze pakken al ons geld af en je krijgt alleen maar een klein beetje kleedgeld.

Top