Tech

Medicatievoorschriften via LSP naar apotheek

Ziekenhuizen en andere zorgaanbieders kunnen nu via het Landelijk Schakelpunt (LSP) medicatievoorschriften versturen naar apotheken. De nieuwe functionaliteit vereenvoudigt het proces voor apotheken, vermindert de kans op fouten en verkort de wachttijden voor patiënten aan de balie, zo blijkt uit een pilot.

De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) heeft in samenwerking met het Regionaal ZorgCommunicatie Centrum (RZCC), Máxima Medisch Centrum en vier apotheken de test met de overdracht van medicatievoorschriften via het LSP uitgevoerd. De pilot ging na de zomer van start en werd begin oktober afgerond.

Het elektronische medicatievoorschrift is als een vooraankondiging van een recept, want het voorschrift bevat geen elektronische handtekening van de voorschrijvend arts, legt VZVZ uit.

Landelijke uitrol

VZVZ heeft een landelijke uitrol van de nieuwe LSP-functionaliteit voor ogen. In eerste instantie zal dit zich beperken tot ziekenhuizen en instellingen die met het communicatieplatform EZIS (van Chipsoft) werken en openbare en poliklinische apotheken die het systeem CGM Apotheek gebruiken. Op deze systemen is de pilot ook uitgevoerd.

Een aantal andere leveranciers is bezig hun EPD- en EVS-systemen uit de tweedelijns gezondheidszorg hiervoor te kwalificeren. De verwachting is dat de meeste ziekenhuizen begin 2017 de nieuwe functionaliteit in gebruik kunnen nemen, aldus VZVZ.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Wim Jongejan

19 oktober 2016

Het betreft slechts een vooraankondiging van een recept. De elektronische handtekening van de voorschrijver ontbreekt. De patiënt zal ook nog zelf met het papieren recept naar de apotheek moeten gaan. Hooguit weet de apotheek wat eerder dan voorheen dat er een bepaald recept aankomt en kan al iets uitzoeken aan interacties etc. Een definitief elektronisch recept vanuit het ziekenhuis naar de apotheek kan nog lang op zich laten wachten. Daarvoor moet elke voorschrijver in het ziekenhuis een eigen AGB-code hebben. De specialisten hebben die wel, maar de vele arts-assistenten, al dan niet in opleiding, zijn een vlottende bevolking van het ziekenhuis en hebben geen eigen AGB-codes. Ze werken onder mandaat van een specialist. Recepten en specialistenbrieven dragen altijd de AGB-code van specialisten als ze elektronisch vanuit een ziekenhuis verstuurd worden. Door ontbreken van eigen AGB-codes van arts-assistenten is de voorschrijver nu nooit direct elektronisch achterhaalbaar.

Top