Finance

'Betrek farmasector bij nieuw hoofdlijnenakkoord'

De Vereniging Innovatie Geneesmiddelen (voorheen bekend als Nefarma) pleit ervoor dat de geneesmiddelensector in een vroeg stadium meepraat over een nieuw hoofdlijnenakkoord voor medisch-specialistische zorg. Het huidige hoofdlijnenakkoord loopt tot en met 2017.

Het hoofdlijnenakkoord bevat afspraken van het ministerie van VWS met zorgverzekeraars en ziekenhuizen, over kostenontwikkeling en kwaliteit. De kosten van intramurale geneesmiddelen maken er geen deel van uit. "Voor een compleet en realistisch beeld is het nodig om medicijnkosten er wél bij te tellen", zegt Jan Oltvoort, senior beleidsadviseur bij de Vereniging. "Als wij samen om de tafel zitten, kunnen we vooraf afspreken wat een reëel maximum groeipercentage is."

Oltvoort reageert op de wens die Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop Zilveren Kruis, uitsprak voor een nieuwe hoofdlijnenakkoord, in een recent interview met Zorgvisie. Ook zei Gerrits dat als een geneesmiddel eenmaal is toegelaten, farmaceutische bedrijven geen onderzoek meer doen naar de effectiviteit van een middel. Maar dat onderzoek is er al "volop", zegt Oltvoort. Hij noemt het melanoomregister als voorbeeld. "Ook bij diverse geneesmiddelen voor longkanker wordt op grote schaal centraal bijgehouden wat zo'n middel doet."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top