Finance

Meeste mensen ervaren bijwerkingen door wisseling van medicijn

70 Procent van degenen die weleens een vervangend medicijn hebben meegekregen in de apotheek, heeft hierdoor bijwerkingen ondervonden. Dit blijkt uit een onderzoek onder ruim 30 duizend ervaringsdeskundigen.

Dit meldt het tv-programma Zorg.nu.

Apothekers schrijven soms generieke medicijnen voor omdat alleen dat merk door de zorgverzekeraar wordt vergoed, in het kader van het preferentiebeleid. Generieke medicijnen bevatten dezelfde werkzame stoffen als het oorspronkelijk geregistreerde middel, maar de hulpstoffen kunnen verschillen. Het verschil zit bijvoorbeeld in de verpakking, de naam of de kleur van het medicijn.

Iets meer dan de helft van de ondervraagden (51 procent) is of was niet tevreden over het nieuw voorgeschreven medicijn. Van deze groep noemt maar liefst 70 procent bijwerkingen als reden voor de ontevredenheid, de bijwerkingen traden bij het oorspronkelijke medicijn niet op. Nog eens 16 procent vindt de verandering van bijvoorbeeld de verpakking of kleur van het medicijn verwarrend.

Medische noodzaak

Bijna eenderde (31 procent) heeft weleens een recept gekregen voor een geregistreerd medicijn. De arts schrijft in dit geval op het recept dat het om een 'medische noodzaak' gaat. De apotheker moet dan dit specifieke middel meegeven en niet een ander, generiek medicijn. Toch geeft 35 procent van de respondenten aan niet altijd dat specifieke medicijn te hebben meegekregen, ondanks de vermelding. Artsen en apothekers die aan het onderzoek hebben meegedaan, schatten dat in een op de vijf gevallen van 'medische noodzaak' voor een specifiek medicijn toch een ander middel wordt meegegeven.

Gerben Klein Nulent, de voorzitter van de apothekersorganisatie KNMP, zei in de tv-uitzending dat producten uit de Handleiding Geneesmiddelsubstitutie moeten worden uitgezonderd van het preferentiebeleid. Hij verwees naar het lopend overleg voor een breder draagvlak voor de KNMP-handleiding onder voorschrijvers, verzekeraars en het ministerie van VWS. "Producten op die lijst zouden uitgezonderd moeten worden van het preferentiebeleid. Ik heb goede hoop dat we er samen gaan uitkomen, want dit is heel belangrijk."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top