ACTUEEL

Oordeel Ombudsman over IGZ doet stof opwaaien

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is het niet eens met het beeld dat de Nationale ombudsman schetst over haar toezicht op de geestelijke gezondheidszorg. De ombudsman kan niet op basis van vijf klachten concluderen dat de inspectie niet naar de burger luistert, aldus de IGZ donderdag. De Tweede Kamer houdt een spoeddebat over de kwestie.

Toezicht schiet tekort

Ombudsman Alex Brenninkmeijer vindt dat het toezicht van de inspectie tekortschiet. De IGZ moet vaker onaangekondigd op bezoek gaan bij zorginstellingen, als er klachten zijn. Ook concludeert hij dat de IGZ na een inspectiebezoek geen wederhoor pleegt bij de burger die een klacht heeft ingediend. Bovendien zijn de inspecties in de gevallen die hij onderzocht niet goed toegespitst op de meldingen die de IGZ binnenkreeg.

Verbeteringen IGZ

De IGZ erkent dat in de door de Nationale ombudsman onderzochte zaken niet altijd even zorgvuldig en voortvarend is gehandeld. Maar de inspectie benadrukt dat er de laatste tijd, nadat het merendeel van de vijf zaken speelde, veel is verbeterd. Zo is er duidelijk beleid over welke meldingen zij onderzoekt en gaat de IGZ ook vaker onaangekondigd bij instellingen langs.

Spoeddebat Tweede Kamer

De Tweede Kamer gaat zich buigen over de kwestie. SP'er Henk van Gerven sprak donderdag van een schokkend rapport, waarover hij zo snel mogelijk wil debatteren met de bewindslieden van VWS. Van Gerven kreeg steun voor een spoeddebat, dat door tijdsgebrek in de Kamer pas na de kerstvakantie kan plaatsvinden. Volgens PVV'er Fleur Agema veegt de ombudsman de vloer aan met de werkwijze van de inspectie. De VVD noemt het een belangrijk rapport.

Individuele klachten

De SP vindt dat ernstige individuele klachten ook in behandeling moeten worden genomen. De IGZ beperkt zich nu tot calamiteiten en structurele tekortkomingen. Volgens Van Gerven maakt het onderzoek van de ombudsman ook duidelijk dat achter een individueel geval een misstand met een veel bredere reikwijdte schuil kan gaan.

Actievere houding

Van Gerven vindt dat de IGZ er personeel bij moet krijgen en zich veel actiever moet opstellen. Dat is nodig omdat het klachtrecht bij zorginstellingen niet voldoet om de ontevreden patiënt tegemoet te kunnen komen.

Klachtencommissie

De PvdA pleit voor een onafhankelijke klachtencommissie. “Die kan klachten tegen individuele instellingen afhandelen, advies aan patiënten geven en hen zo nodig doorverwijzen naar andere instanties,” aldus PvdA'er Eelke van der Veen. (ANP)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

7 juni 2011

De ombudsman heeft gelijk.De igz luisterd in het geheel niet naar burgers!!!!!!!Wij vragen ons af wat het igz doet,en waarom ze bestaan,in vredesnaam!Het kost geld,maar toezicht houden op de zorg doen ze absoluut niet.Makkelijk geld verdienen met niets doen.NIETS.Ze kunnen er beter niet zijn,dan gebeurd er OOK niets,maar kost het ook niets.

Top