ACTUEEL

Visio gaat samenwerken met Radboud Universiteit

De Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit en Koninklijke Visio gaan nauwer samenwerken. Door onderzoek en onderwijs af te stemmen willen ze de diagnose, begeleiding en participatie van mensen met een meervoudige visuele beperking verbeteren.

Dit maakte Koninklijke Visio bekend op haar website. Professor Daniël Wigboldus decaan van de faculteit Sociale Wetenschappen en Marten de Bruine, voorzitter van de raad van bestuur van Koninklijke Visio hebben vorige week een samenwerkingsovereenkomst getekend om de integratie van kennisontwikkeling met praktisch handelen te bevorderen.

Projecten

Visio werkt samen met de onderzoeksgroep Beweging in Zicht van de Radboud Universiteit. Zij werken onder andere aan het bevorderen van spelen en sociale interacties van kinderen met een visuele beperking door middel van ‘smart toys’. Ze doen onderzoek naar een mogelijke knik in de ontwikkeling van blindgeboren kinderen. Ze ontwikkelen een test voor onderzoek naar autisme bij mensen met verstandelijke en zintuiglijke beperkingen. En ze passen het observatie-instrument Tactiel Profiel aan de mogelijkheden van kinderen met meervoudige beperkingen aan.

Innovatie

De intensivering van de samenwerking uit zich onder andere in het instrueren van medewerkers van Visio door de Radboud Universiteit bij het uitvoeren van de toegepaste onderzoek- en innovatieprojecten. Visio biedt op haar beurt de mogelijkheid aan studenten en promovendi van de universiteit om een wetenschappelijk onderzoeksproject uit te voeren in het kader van hun opleiding. Ook kunnen beide organisaties op verzoek over en weer onderwijs verzorgen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top