ACTUEEL

Centrum voor technologische zorginnovaties gaat van start

Het Drenthe College, de Hanzehogeschool Groningen, de provincie Drenthe en de gemeente Assen starten met onder meer zorginstellingen en het bedrijfsleven het Practoraat Zorg & (Sensor)technologie voor Drenthe. Het Practoraat is een onderzoeks- en opleidingscentrum, waarin mbo- en hbo-studenten gaan werken aan de ontwikkeling en praktische toepassing van technologische innovaties voor de zorg.

De zorgsector in Drenthe heeft te maken met een groeiende zorgbehoefte door de toenemende vergrijzing. Ouderen moeten en willen zo lang mogelijk zelfredzaam blijven. Innovatieve technische oplossingen kunnen hierbij helpen. Studenten doen binnen het Practoraat onderzoek naar hoe (sensor)technologie zo optimaal mogelijk ingezet kan worden voor zorgvragers en zorgverleners. Daarnaast komen er speciale onderwijsmodules waarmee zorg- en techniekstudenten én zorgmedewerkers hun kennis en vaardigheden op het gebied van zorg en technologie kunnen verdiepen.

Het totale budget voor het project bedraagt ruim twee miljoen euro. Voor het opstarten van het Practoraat heeft het ministerie van Onderwijs een subsidie toegekend van bijna 676.000 euro. De gemeente Assen en de provincie Drenthe dragen daarnaast beide 200.000 euro bij. De aanvraag voor de subsidie van het ministerie is gebaseerd op de uitkomsten van de Innovatiewerkplaats Zorg en (sensor)Technologie. Deze is ook gestoeld op een brede publiek-private samenwerking en leverde de afgelopen twee jaar toepassingen zoals het slimme toilet en het 'COPD t-shirt' op. Deze producten zijn inmiddels in de testfase en vormen mede de basis voor de zorg van de toekomst én verdere ontwikkelingen binnen het Practoraat.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top