ACTUEEL

'Patiënt met kanker krijgt niet standaard de beste behandeling'

Mensen met kanker krijgen in Nederland niet standaard de beste behandeling. Dit komt doordat kankerzorg nog steeds onvoldoende gecentraliseerd is, waardoor een groot aantal patiënten wordt behandeld volgens oude protocollen. Ook is er verschil in beschikbare onderzoeksbudgetten voor de diverse kankersoorten, wat ten koste gaat van de kwaliteit van behandelingen.

Dit zeggen chirurg Richard van Hillegersberg van het Universitair Medisch Centrum Utrecht en patient advocate Peter Kapitein. Ze spraken vandaag met artsen, patiënten en naasten over de tekortkomingen in de kankerzorg, tijdens een debat in het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam. Tijdens de bijeenkomst presenteerde Kapitein zijn boek 'Hoe heeft het zover kunnen komen?', waarin hij de onderliggende systemen blootlegt die de kwaliteit van de Nederlandse kankerzorg ondermijnen.

Kapitein vergelijkt het systeem in de kankerzorg met dat van de financiële sector, waar volgens hem bleek dat de spaarder er niet toe doet. "De patiënt staat al lang niet meer centraal in de kankerzorg. Andere belangen, zoals geld, macht, onkunde en onwetendheid spelen de hoofdrol en deze worden aangestuurd door een complex onderliggend systeem tussen de overheid, ziekenhuizen, zorgverzekeraars, wetenschap en farmaceutische industrie: het Medisch Industrieel Complex."

Of en wanneer patiënten worden doorverwezen naar een gespecialiseerd ziekenhuis verschilt per ziekenhuis waar de patiënt zich meldt, volgens Van Hillegersberg. "Dit beïnvloedt direct de kans op overleving. Als artsen hun patiënten doorverwijzen komen ze in het goede traject terecht, maar we zien helaas dat veel artsen de behandeling zelf willen doen, zelfs als ze hier nog niet voldoende in gespecialiseerd zijn. Ook ontbreekt bij hen soms de kennis van gespecialiseerde behandelingen, waardoor ze oprecht niet weten dat ze beter kunnen doorverwijzen."

Budgetten

Een andere tekortkoming in de kankerzorg is het verschil in budgetten voor wetenschappelijk en klinisch onderzoek tussen verschillende kankersoorten. Volgens Casper van Eijck, van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, is de balans zoek. Om die reden is hij een crowdfundingsactie gestart om geld in te zamelen voor onderzoek naar de effecten van behandeling van alvleesklierkanker met viro-immunotherapie. Dit is een nieuwe, innovatieve aanpak waarbij het eigen lichaam van de patiënt wordt ingezet om de kwaadaardige tumor te bestrijden. Voor deze vorm van onderzoek is in de gangbare fondsen volgens Van Eijck te weinig aandacht.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Gijs van Loef

24 oktober 2016

OESO-Health at a Glance: Nederland scoort op de KPI "mortality from cancer" het op een na slechtste resultaat van de 14 moderne Europese landen in mijn vergelijkend onderzoek hier op skipr gepubliceerd. Alleen Denemarken doet het nog slechter.

Top