ACTUEEL

'Meetinstrument zorgverzekeraars nadelig voor patiënten'

De behandelindex, het behandelgemiddelde dat zorgverzekeraars gebruiken als meetinstrument om onder meer fysiotherapeuten te bewegen het gemiddeld aantal behandelingen per klacht of aandoening te verminderen, leidt landelijk tot steeds meer protest. Patiënten zijn de dupe.

Dit meldt de KNGF.

Door het gebruik van de behandelindex in contracten met fysiotherapeuten gaan zorgverzekeraars zich steeds meer bemoeien met het medisch-professionele oordeel van hoogopgeleide zorgverleners, stelt de belangenbehartiger van fysiotherapeuten. Zo bepalen zorgverzekeraars in feite hoeveel behandelingen een patiënt mag krijgen, met als gevolg dat noodzakelijke behandelingen voortijdig worden stopgezet. “Een uiterst onwenselijke situatie voor zowel patiënten als de kwaliteit van de zorg in het algemeen”, aldus KNGF-voorzitter Guusje ter Horst.

Niet alleen de behandelindex, maar ook talloze andere bepalingen die zorgverzekeraars aan fysiotherapeuten opleggen, werken volgens de KNGF beperkend bij de beroepsuitoefening van veel zorgverleners en zijn uiteindelijk in het nadeel van de patiënt. Niet naleven van deze bepalingen komt de overtredende zorgverlener op boetes en strafkortingen te staan. Zo komt het regelmatig voor dat zorgverzekeraars per contract een omzetplafond vaststellen. Overschrijdt de praktijkhouder dat maximum, dan krijgt hij een strafkorting op het behandeltarief opgelegd.

Enorme administratieve lasten

Los daarvan verschillen zorgcontracten per verzekeraar, zodat zorgverleners steeds weer andere behandelnormen moeten hanteren en daardoor met enorme administratieve lasten worden opgezadeld. Het is daarnaast zo dat zorgverzekeraars hun berekeningsmethoden niet vrij willen geven, zodat een zorgverlener nooit kan bepalen of de uitkomsten kloppen.

Met dergelijke contractbepalingen is het zo langzamerhand onwerkbaar geworden voor een gemiddelde praktijk, stelt Ter Horst. Temeer gezien het feit dat het behandeltarief al meer dan tien jaar onveranderd is gebleven. "Zo hollen praktijken achteruit en komt de kwaliteit onder druk te staan. Daarbij komt dat verzekeraars weigeren om met praktijken te onderhandelen, zoals in een systeem van marktwerking zou moeten kunnen. Fysiotherapeuten moeten tekenen bij het kruisje."

Omdat voor het KNGF de maat vol is, roept deze beroepsorganisatie per brief de Patiëntenfederatie, Zorgverzekeraars Nederland en de zorgverzekeraars op tot spoedoverleg om deze "onhoudbare situatie" op te lossen. In de brief stelt Ter Horst voor een gezamenlijke opdracht te geven aan een onafhankelijke, ter zake deskundige organisatie om gericht onderzoek te doen naar een objectieve indicator voor mogelijke afwijkingen in kwaliteit of doelmatigheid.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Jacob Wijnia

26 oktober 2016

Leve de marktwerking! Patiënten centraal? Centen centraal! Steeds meer macht naar de verzekeraars, de patiënt is de dupe. Hoe lang pikken we dit nog?

A. de Vries

26 oktober 2016

Wat kan de zorgverzekeraar het schelen als ik als patiënt in de ziektewet beland, dat komt toch uit een andere potje zo is vermoedelijk de redenatie. Gelukkig kan ik nog door mijn fysio behandeld worden zo vaak als nodig is maar ik maak me zeker ongerust als dat niet meer zou kunnen, wat is dan het alternatief, is dat er wel?

Marijke van Eijden

27 oktober 2016

Wel bizar: hier staat een fysiotherapeut zonder contract met de zorgverzekeraar levert betere zorg.

Top