ACTUEEL

Medicatie-incidenten gehalveerd door verbetertraject

In zorginstellingen die deelnamen aan het Verbetertraject Medicatieveiligheid van Zorg voor Beter is het aantal medicatie-incidenten met ruim vijftig procent gedaald. In Nederland overlijden nog ieder jaar gemiddeld 1.250 mensen als gevolg van verkeerd medicijngebruik.

Voorkomen

In 19.000 ziekenhuisopnames spelen problemen rondom medicatie een rol (bron: www.kiesbeter.nl). Veel van deze ziekenhuisopnames blijken te voorkomen. Meer aandacht besteden aan medicatieveiligheid instellingen in de langdurende zorg lijkt hiervoor de sleutel. Bij de instellingen die hebben deelgenomen aan het verbetertraject van Zorg voor Beter worden aanzienlijk minder fouten gemaakt in het voorschrijven of toedienen van medicijnen. Medewerkers die deelnamen aan het verbetertraject letten ook beter op bijwerkingen of interacties tussen medicijnen. Daarnaast blijken zij zich meer bewust van hun verantwoordelijkheid voor medicijngebruik van cliënten.

Gerichte acties

Het verbetertraject Medicatieveiligheid heeft drie jaar geduurd. Vilans voerde dit uit met het Trimbos-instituut en DGV, het Nederlands instituut voor verantwoord Medicijngebruik. 47 Organisaties uit de ouderenzorg, verstandelijk gehandicaptenzorg en de langdurende geestelijke gezondheidszorg hebben deelgenomen.
De teams begonnen met het meten van het aantal en het soort fouten. Door gerichte acties, zoals actuele medicatie-overzichtslijsten en goed leesbare recepten, zijn vervolgens de verbeterdoelen bereikt. Ook scholing en instructie aan medewerkers en een goede controle op het uitzetten, delen en toedienen van medicatie zorgden voor een aanzienlijk lager aantal medicatie-incidenten.
Meer informatie op Zorg voor Beter.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top