ACTUEEL

Evaluatie van zes ziekenhuisbehandelingen van start

Wat is de beste behandeling voor de patiënt? Om die vraag te beantwoorden is zorgevaluatie nodig. In het kader hiervan gaat vandaag een zestal onderzoeken naar veelgebruikte medisch specialistische ziekenhuisbehandelingen officieel van start. De aftrap van dit SEENEZ-project vindt plaats tijdens het symposium Zorgevaluatie.

De onderzoeken gaan over veelvoorkomende medische problemen en steeds twee verschillende handelswijzen hierbij: gips of een operatie bij een gebroken pols bij oudere patiënten, een MRI-scan of een kijkoperatie bij cholesteatoom, wel of niet stoppen met groeihormoon tijdens de pubertijd, opereren of ontstekingsremmers bij Carpaal Tunnelsyndroom, wel of niet beginnen met Intra Utriene Inseminatie (IUI) bij vruchtbaarheidsproblemen en wel of niet een anesthesioloog toevoegen aan het nazorgteam bij een operatie.

Zorgevaluatie

Het SEENEZ-project is een initiatief van de adviescommissie Zorgevaluatie van de Federatie Medisch Specialisten en is tot stand gekomen met ondersteuning van ZonMw en Zorgverzekeraars Nederland. Zes wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten hebben samen met patiëntenorganisaties een prioriteitenlijst opgesteld voor onderzoek.

Op het symposium wordt tevens het Adviesrapport Zorgevaluatie gepresenteerd. “In het rapport beschrijven we een aanpak om zorgevaluatie een structurele plek te geven in het medisch-specialistische kwaliteitsbeleid”, licht Hanna Willems, klinisch geriater en voorzitter van de adviescommissie Zorgevaluatie van de Federatie Medisch Specialisten.

De onderzoeksresultaten worden direct doorgevoerd in de landelijke Richtlijnendatabase, zodat snelle implementatie in de praktijk mogelijk is.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top