ACTUEEL

Nieuwe IGZ-lijst telt acht instellingen in zwaarste categorie

Nieuwe IGZ-lijst telt acht instellingen in zwaarste categorie

Acht instellingen staan onder intensief vervolgtoezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Vijf van de instellingen stonden al op de eerdere versie van de lijst die op 4 juli 2016 gepubliceerd is. De overige drie instellingen zijn nieuw in de hoogste categorie.

Dit blijkt uit de publicatie van de vernieuwde lijst door de IGZ.

Laurens, Humanitas, Stichting Beweging 3.0, en Careyn stonden al onder intensief vervolgtoezicht. Ook Stichting Warande stond al op de lijst, al was dit onder de naam van Stichting Antroz. Avondrust B.V., Care Residence Zonnestraal B.V. en Stichting Cato zijn nieuw op de lijst. Zij stonden in juli nog ingedeeld in categorie twee.

Intensief vervolgtoezicht betekent dat in korte tijd meerdere (onaangekondigde) toezichtbezoeken aan verschillende locaties binnen een organisatie plaats vinden en daarnaast waar nodig meerdere bestuursgesprekken. Op basis daarvan geeft de inspectie een oordeel over de gehele zorgorganisatie. Dit oordeel kan vervolgens leiden tot toezicht- en handhavingsinterventies.

Interventieteam

Bij Careyn is daarnaast een interventieteam ingezet om ervoor te  zorgen dat medicijnen veilig worden verstrekt. Het is de eerste keer dat dit gebeurt. In een brief aan de raad van bestuur van Careyn stelt de IGZ dat "bij meerdere bezoeken de zorg bij de meeste thema's niet of onvoldoende voldeed aan normen voor goede zorg. Het betrof vooral tekortkomingen bij de thema's: deskundigheid- en inzet van medewerkers, sturen op kwaliteit en veiligheid, en het cliëntdossier. Tevens constateerde de inspectie dat vier van de zes bezochte locaties nog niet voldeden aan getoetste normen voor medicatieveiligheid."

Voorzitter raad van bestuur Rob van Dam van Careyn moest afgelopen week naar aanleiding van de kwestie het veld ruimen. Hij wordt per 12 november 2016 op interim basis opgevolgd door Harry Luik.

Verbeteringen

Zorggroep Groningen, Stichting Zorggroep Florence, Stichting WoonZorgcentra Haaglanden (WZH), Stichting IJsselheem Holding, Stichting Amstelring Groep en Evean Zorg Amsterdam zijn in vergelijking met de lijst van 4 juli uit categorie één verdwenen. Bij hen is de kwaliteit van zorg inmiddels dusdanig verbeterd dat ze in categorie twee of drie geplaatst zijn. Bij 111 van de 150 getoetste instellingen is het toezichttraject afgesloten. Dit betekent dat de inspectie in 2016 de zorginstelling niet opnieuw vanuit het risicotoezicht bezoekt.

Staatssecretaris Martin van Rijn reageert: "Laat ik duidelijk zijn: ik wil dat de kwaliteit zo snel mogelijk verbetert in alle verpleeghuizen waar dat nodig is. Gelukkig is er door er bovenop te zitten echt vooruitgang geboekt in de afgelopen periode. Bij 111 instellingen is het extra toezicht ondertussen overbodig. Waar nog verbeteringen nodig zijn, treedt de Inspectie handhavend op."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top