ACTUEEL

'Betaal patiëntenorganisaties uit zorgpremie'

Patiëntenfederatie Nederland vindt dat patiëntenorganisaties niet betaald moeten worden vanuit subsidies van de overheid, maar uit geld van de zorgpremie.

Dat is een van de punten in een brief aan de Tweede Kamer die Patiëntenfederatie Nederland – voorheen NPCF – deze week verstuurde. Daarmee anticipeert de organisatie op het debat over de begroting 2017 van het Ministerie van VWS volgende week.

Onafhankelijk

Nu worden patiëntenorganisaties vooral betaald uit subsidies van de overheid. Maar de Patiëntenfederatie vindt het beter om de financiering weg te halen bij de overheid. Dan kunnen belangenorganisaties van patiënten echt onafhankelijk hun werk doen, aldus de Patiëntenfederatie. Een goed alternatief is financiering vanuit de zorgpremie.

Invloed

Verder pleit de Patiëntenfederatie in de brief voor een eenvoudiger en eerlijker systeem van eigen bijdrage, zodat patiënten beter weten waar ze aan toe zijn. Ze benadrukt nog eens dat instellingen hun kwaliteitsgegevens openbaar moeten maken. En de brief bepleit meer invloed van patiëntenorganisaties in regionaal inkoopbeleid van zorgverzekeraars en in ICT-innovaties – met name in ziekenhuizen.

5 Reacties

om een reactie achter te laten

J De Groot

2 november 2016

Wordt het niet eens tijd dat een zelfstandige, onafhankelijke organisatie voor zijn eigen financiering zorgt? Gewoon via contributie? Als lidmaatschap maatschappelijk van belang is kan de contributie fiscaal verrekend worden(zie vakbondslidmaatschap en beroepsvereniging)
Nu wordt men vrijwillig lid en moeten anderen de kosten opbrengen. Draagvlak en betrokkenheid zal er niet slechter van worden. Premies zijn alleen voor zorgkosten, niet voor (eenzijdige) belangenbehartiging.

Wim Eggens

2 november 2016

Ik ben lid van een sportclub, betaal ik zelf.
De vakbond, betaal ik zelf.
M'n boodschappen betaal ik ook zelf.
Waarom kunnen patiënten niet ook zelf het lidmaatschap van hun organisatie betalen? Dat zou pas écht een positief effect hebben op de onafhankelijkheid en legitimatie van patiëntenorganisaties.

Antoinette de Fouw

2 november 2016

Een patiëntenvereniging is een sociale en gesprekspartner van de politiek, zorgverzekeraars, medici; welke allen een goed budget hebben, uit het zorgbudget. De stem van de patiënt, die toch al per definitie 'ondergeschikt' is heeft eenzelfde (financiële) steun nodig. Dat sluit ook aan bij het overheidsbeleid, dus geef ze dan ook de middelen. Je weet pas wat een patiëntenvereniging voor je betekent, als je die nodig hebt....

Simon de Waal

2 november 2016

J. de Groot en Wim Eggens, jullie hebben blijkbaar geen idee van de meerkosten die mensen met een beperking nu al moeten maken om mee te kunnen doen in de maatschappij. Ik vind het een sympathiek idee als het lidmaatschap van cliëntenorganisaties ergens uit vergoed wordt, maar het moet wel zo zijn dat ze onafhankelijk kunnen opereren. In het huidige stelsel zijn zorgverzekeraars commercieel.

Ton Sonneveldt

3 november 2016

Het is goed dat dit weer eens naar voren wordt gebracht. Het is de laatste 15 jaar herhaaldelijk naar voren gebracht, maar VWS wilde er nooit aan omdat een echt onafhankelijke patiëntenorganisatie wel eens echt onafhankelijke en zelfs mogelijke kritische standpunten in zou kunnen nemen. Toen de CG-Raad met steun van een kritische achterban inhoudelijke kritiek formuleerde op het VWS-beleid werd de subsidiekraan dichtgedraaid en was het over met de CG-Raad. En ook de provinciale Zorgbelangorganisaties - regionale samenwerkingsverbanden van patiëntenorganisaties - worden nu financieel zo uitgehongerd dat de meesten al zijn omgevallen of in 2017 geen subsidie meer zullen krijgen.
Zorgvragers betalen zelf een bijdrage voor hun patiënten-organisaties, maar de landelijke en regionale belangenbehartiging kan daaruit niet worden betaald. Daarbij komt dat alle andere koepelorganisaties van zorgaanbieders, zorgprofessionals of verzekeraars die landelijk of regionaal over de zorg beslissen allemaal wel (indirect) uit premiegelden worden betaald.
"De patiënt centraal" is een mooie reclameslogan van al deze spelers en VWS, maar die patiënt moet dan wel gedwee instemmen en niet een kritische eigen mening hebben. Bij een onafhankelijke financiering van de landelijke en regionale belangen-vertegenwoordigers uit premiegelden - bv. gerelateerd aan de ledenaantallen van de onderliggende patiëntenorganisaties of patiëntenaantallen - kan VWS kritische stemmen - zoals van de voormalige CG-Raad - niet meer om zeep helpen.
Maar VWS en alle coalitiepartijen hebben dat altijd afgehouden.
Wie weet of dit pleidooi nu in verkiezingstijd wel gehoor vindt...??

Top