ACTUEEL

Meldmaand valse medische hulpmiddelen

Op 1 november is de meldmaand medische hulpmiddelen gestart. Het Ministerie van VWS en IGZ roepen zorgprofessionals in het veld op om melding te maken van medische hulpmiddelen die vermoedelijk vervalst zijn of bewust niet voldoen aan de wet- en regelgeving voor medische hulpmiddelen.

Dat schrijft het IGZ op haar website. Het gebruik van deze hulpmiddelen kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid aangezien er bij deze producten geen waarborg is voor kwaliteit en veiligheid.

Omvang

Het doel van de maand is tweeledig. VWS en IGZ willen zorgprofessionals bewust maken van het feit dat er vervalste producten kunnen worden aangeboden en dat toepassing hiervan gezondheidsrisico’s voor patiënten met zich mee kan brengen. Tegelijkertijd willen ministerie en inspectie zicht krijgen op de omvang en de impact van het probleem. De meldmaand is eerder in 2012 georganiseerd. Toen waren er geen aanwijzingen voor structurele problemen in Nederland. 

Vervalsingen

Vervalste hulpmiddelen lijken qua uiterlijk en verpakking op die van de originele fabrikant. Maar vervalsingen zijn vaak moeilijk te herkennen. Indicaties kunnen zijn: het ontbreken van CE-markering, foute informatie op het etiket, geen of een verkeerde gebruiksaanwijzing, veranderingen van materiaal, verpakking of kleur of het product werkt niet conform specificaties.

Professionals kunnen vervalste hulpmiddelen melden bij het IGZ, burgers kunnen bij het Landelijk Meldpunt Zorg terecht. Bij meldingen van vervalsingen zal de inspectie in veel gevallen contact zoeken met de fabrikant van het originele medische hulpmiddel, om vast te kunnen stellen of het daadwerkelijk een vervalst product betreft. Bij wettelijke overtredingen kan de IGZ maatregelen nemen, eventueel in internationaal samenwerkingsverband.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top