ACTUEEL

Data medicatiefouten worden gedeeld

Er komt binnen Europa meer uitwisseling over medicatiefouten. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Stichting Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR (PvP) hebben besloten meer informatie te gaan delen. Zo kunnen lidstaten eerder maatregelen nemen.

De partijen hebben deze week een samenwerkingsovereenkomst getekend, schrijft de PvP. Aan de praktische uitwerking wordt nu gesleuteld. Anonimiteit van melders – zorgverleners en patiënten - heeft daarbij de hoogste prioriteit.

PvP

Het gaat onder meer om een databank met medicatiefouten die samenhangen met bijwerkingen van de PvP. Deze data gaat de stichting inbrengen in de nationale farmacovigilantie-databank. Bovendien gaat de PvP drie types medicatiefouten vermelden in periodieke rapportages. Het gaat om fouten zonder schade, fouten die zijn ondervangen en potentiële fouten.

CBG

Het CBG gaat informatie over medicatiefouten uit het netwerk van Europese registratieautoriteiten delen met de PvP. Ook krijgt de stichting via het CBG inzage in meldingen van medicatiefouten en zorgincidenten die zijn verzameld in de EudraVigilance-databank.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top