ACTUEEL

Gemeenten tevreden over decentralisaties, burgers niet

De zorg in kleine gemeenten is beter geregeld dan in grote, vinden ambtenaren. Bijna de helft van de ambtenaren vindt dat de stelselwijziging in Wmo, Participatiewet en Jeugdwet positief is uitgepakt. Bijna de helft van de burgers beoordeelt de veranderingen juist negatief.

Dat blijkt uit onderzoek naar de gevolgen van de veranderingen in de zorg dat Binnenlands Bestuur jaarlijks laat doen, dit keer voor het derde jaar.  Het draagvlak onder de decentralisatie is bij ambtenaren het afgelopen jaar gegroeid. Ze vinden ook dat de uitvoering goed verloopt.

Budget

Het soepelst verloopt de Wmo, bij de jeugdzorg zitten de meeste knelpunten, vinden de ambtenaren. Er is te weinig sturingsinformatie, te weinig personeel en te weinig budget – ondanks dat de gezamenlijke gemeenten 1,2 miljard overhielden op de Wmo en jeugdzorg.

Burgers waren het afgelopen jaar (weer) minder blij. Met name in de uitvoering van de Wmo (46 procent) en Jeugdwet (46 procent) zien zij verslechteringen. Slecht één op de tien ziet verbetering.

Knelpunten

De verschillen tussen gemeenten zijn erg groot. Ambtenaren van gemeenten kleiner dan 20.000 inwoners zijn zeer positief over de decentralisaties, in tegenstelling tot ambtenaren bij grote gemeenten. Ambtenaren van alle gemeenten verwachten het komend jaar knelpunten in de uitvoering van de zorgwetten. Het budget wordt bij de jeugdzorg als grootste knelpunt genoemd, het creëren van beschutte werkplekken bij de Participatiewet en de huishoudelijke hulp bij de Wmo.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Leo J van Oudheusden

7 november 2016

de jeugdzorg decentralisatie is catastrofaal uitgepakt: de oorspronkelijk 7 wettelijke regelingen zijn omgezet in 390 regelingen die allemaal anders zijn. Er is een forse rechtsongelijkheid ontstaan. De media staan bol van de problemen. Het is dit VVD kabinet met zijn dedicated followers aan te rekenen dat dit allemaal zo gegaan is in de zorg. Dat ambtenaren positief zijn over hun werk is niets bijzonders. De werkvloer heeft een geheel andere mening. Leo J van Oudheusden , kinderarts

Wulf van Loenen

7 november 2016

Mogen we misschien de conclusie trekken dat de burgers naar invulling van zorgbehoeften kijken en ambtenaren van gemeenten naar euro's (1,2 miljard overgehouden). De transitie richting gemeenten van zorgwetten en functies was trouwens een PvdA idee waarop ik als mantelzorgster dan ook zeker niet meer ga stemmen. Deze partij heeft bewezen op grote afstand van de zorgbehoeftige burgers te staan. Met het repareren van alle fouten en schade van de afgelopen 2 jaar gaan de beoogde besparingen nu weer in rook op. En wat te denken van de geestelijke pijn welke het veroorzaakt heeft, juist bij een zeer kwetsbare groep. Gemeenten zijn bedrijven geworden met maar de euro's als belangrijkste doel. Dan had ik nog liever gehad dat het totaal aan alle zorgwetten ondergebracht waren onder loket WLZ / basispakket zorgverzekering. Gemeenten zijn veel te druk met asfalt en lantaarnpalen.

V. Valk

8 november 2016

De decentralisatie van langdurige zorg en jeugdzorg heeft alleen maar geleid tot rechtsongelijkheid en een wirwar aan regeltjes en procedures. Wie is hier eigenlijk mee gediend? Niet de kwetsbare burger in elk geval.

Top