HRM

Arbeidsmarkt zorg herstelt zich

Arbeidsmarkt zorg herstelt zich

Na een periode van minder werkgelegenheid zal het aantal banen in de zorg tot aan 2020 groeien ten opzichte van 2015. De stijging van de vraag geldt vooral voor middel en hoger opgeleid personeel.

Dit schrijven minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn aan de Tweede Kamer.

Tot aan 2020 zal de arbeidsmarkt in de zorg zich herstellen door een toenemende vraag. Ten opzichte van 2015 neemt de vraag toe met 35.000 tot 126.000 werknemers. In de afgelopen jaren nam, mede vanwege krimpende budgetten, de werkgelegenheid in de zorg juist af met zo’n 77.000 arbeidsplekken. 

Complexer

De vraag naar professionals verandert wel, onder andere omdat de zorg complexer wordt, de samenleving en de voorkeuren van mensen veranderen en de technologie zich verder ontwikkelt. Ook leiden de transities in de langdurige zorg tot een toenemende en veranderende vraag naar personeel op andere plekken in de zorg, zoals in de eerstelijn en de acute zorg. De groei in werkgelegenheid wordt daarom vooral verwacht onder middel en hoger opgeleid personeel. 

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden is onder andere de afgelopen periode veel geïnvesteerd in om- en bijscholing. Via de regionale sectorplannen zijn ruim 40.000 medewerkers om- en bijgeschoold. In 2017 komen daar nog 20.000 bij.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

R. M. Dalmijn

6 november 2016

Zie uit naar een nadere analyse van de overal in de vvt sector openstaande vacatures voor niveau 4 & 5. De door overkokende politici aangekondigde tienduizenden werklozen kunnen schijnbaar de weg naar bedoelde sector niet vinden. Ik heb hen geen van allen een alarm meldpunt/ lijn zien openstellen om beide groepen aan elkaar te binden.
Ik mis een interdepartementale visie op dit al jaren bestaande probleem. Zo heb ik namens het Ministerie van Defensie nog geen AMV er of AMA er in verpleeghuizen gezien terwijl het in de uitzendgebieden van identieke zorgvragers wemelt.
Misschien dat sommigen , geholpen door de Heren Kamp en Dijsselbloem, zich eens later doordringen van het visioen dat verpleeghuiszorg inmiddels verzorgingshuiszorg is en sterk palliatieve trekken begint te vertonen. Immers een gemiddeld verblijf van minder dan 1 jaar van kwetsbare zorgvragers. En waarom de Heren Ministers opgevoerd; goede zorg is een nationaal acquisitie instrument van niet te overschatten omvang. Bovendien zal De Heer Kamp een uitstekende voorzitter van het op te richten "deltaplan ouderenzorg" zijn. Hoffelijk, doorpakkend, consistent, betrouwbaar en een bescheiden mens.
Overigens moet er een nationaal integraal toezichthoudend orgaan worden gevormd zodat politieke en budgettaire invloeden de onafhankelijkheid van de huidige toezichthouders niet langer kunnen frustreren.
Samen met de ombudsman een Hoog College van Staat.

RaadvoordeOuderenbescherming

7 november 2016

Zo vlak voor de verkiezingen gaat het overal ineens veel beter ( zeggen PvdA en VVD).

Top