Tech

Zorginstituut en Nictiz stemmen informatiestandaarden op elkaar af

Zorginstituut Nederland en Nictiz zetten samen de schouders onder betere informatievoorziening in de zorg en ondersteuning. Ze gaan bestaande standaarden in de domeinen cure, care en ondersteuning verder op elkaar afstemmen.

De twee organisaties gaan onder meer samen optrekken bij de ontwikkeling en het beheer van informatiestandaarden, zowel qua aanpak, proces als terminologie. Hierdoor verwachten zij het zorgveld beter te kunnen helpen op het gebied van standaardisatie. Dit is nodig zodat zorgaanbieders kunnen beschikken over goede, eenduidige informatie die ze kunnen uitwisselen, om onderling goed samen te werken.

Door gebruik van standaarden wordt de zorg verbeterd en wordt de juiste zorg en ondersteuning geboden, aldus Zorginstituut Nederland en Nictiz. Bovendien neemt de registratielast af voor zowel zorgaanbieders als ondersteuners. Informatiestandaarden voor de zorg en ondersteuning worden in overleg met het werkveld opgesteld. Zorginstituut Nederland en Nictiz gaan bestaande standaarden verder op elkaar afstemmen. Er komt een overzicht van de standaarden die de twee organisaties ontwikkelen en beheren, met per informatiestandaard inzicht in het doel en de gebruikers ervan.

Eenheid

"Door eenheid in de gebruikte taal en begrippen te creëren kunnen de modellen en standaarden van Zorginstituut Nederland en Nictiz breder toegepast worden en waar mogelijk nog beter op elkaar aansluiten", zegt Lies van Gennip, directeur van Nictiz. "Hiermee bieden we meer duidelijkheid naar het zorgveld en kunnen we het zorgveld beter helpen op het gebied van standaardisatie."

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Jan Wapenaar

10 november 2016

Een goed voornemen. Een goed bestaand voorbeeld van standaardisatie is de thesaurus zorg en welzijn van Stimulansz die o.a. gebruikt wordt voor de Sociale kaarten van Sociale Kaart Nederland (MEE-organisaties) en door de website Regelhulp.nl van het ministerie van VWS. Door samen deze Thesaurus Zorg en Welzijn te gebruiken kunnen deze portals met elkaar 'praten' en de zoekende burger helpen met het vinden van informatie op beide portals.

Nicolette de Keizer

11 november 2016

Goede initiatieven van Nictiz en Zorginstituut. Voor veel zorgverleners is het belang van standaarden niet duidelijk. Daarnaast leidt de manier waarop standaarden in systemen worden geimplementeerd vaak tot veel frustraties bij de eindgebruikers van deze systemen. Het NFU Registratie aan de Bron programma heeft korte animaties gemaakt om het belang uit te leggen: https://www.youtube.com/watch?v=X2eJHO0Ztxs

Voor zorgverleners die betrokken zijn bij de inrichting van een EPD of ander zorginformatiesysteem en willen leren hoe standaarden geimplementeerd moeten worden in een prettig gebruikers interface zodat gegevens herbruikbaar en uitwisselbaar zijn, bestaat de elearning module "Eenmalige Registratie, Meervoudig Gebruik" van de post-initiele master Health Informatics in het AMC, eerst volgende startdatum 9 december 2016 : https://www.amc.nl/web/Onderwijs-Nieuw/Student/Health-Informatics-1/Eenmalige-registratie.htm

Top