Tech

'Veilige uitwisseling medische data is grootste opgave'

'Veilige uitwisseling medische data is grootste opgave'

Het veilig uitwisselen van digitale gegevens met de eigen organisatie en met externen is volgens professionals in zorg en e-health het belangrijkste aandachtspunt. Dat blijkt uit onderzoek van HIMSS Europe onder zo’n vijfhonderd medewerkers uit zes Europese landen.

Nederlandse deelnemers aan het onderzoek geven hun organisatie een relatief laag cijfer geven voor digitale volwassenheid. Het gemiddelde Europese cijfer is een 7, Nederlandse professionals in zorg-ICT geven hun organisatie een 6. Nederlanders zijn wel het meest tevreden over het ICT-budget. 40 Procent van hen geeft aan dat er voldoende middelen zijn. In andere landen is dat aanzienlijk minder: in het Verenigd Koninkrijk vindt slechts 17 procent het ICT-budget voldoende en in Spanje zelfs maar 10 procent.

Ruim de helft (54 procent) van alle deelnemers aan het onderzoek van HIMSS ziet de uitwisseling van medische gegevens als grootste trend voor 2016 en 2017. Gevraagd naar de top-3 prioriteiten voor zorg-ICT noemen de Europese deelnemers: beschikbare middelen (34 procent); zelfmanagement van patiënten (26 procent) en gegevensveiligheid (23 procent). Voor Nederland is dat prioriteitenlijstje precies omgekeerd. Voor 33 procent is gegevensbeveiliging het belangrijkste agendapunt, gevolgd door zelfmanagement (31 procent) en beschikbare middelen (25 procent).

Patiëntgerichtheid

Ruim negen op de tien Nederlandse deelnemers aan het onderzoek zien ICT als instrument om patiëntgerichtheid en patiëntveiligheid te verbeteren. De meerderheid ziet dat ICT ook een bijdrage levert aan betere financiële efficiency (38 procent: ja; 49 procent: in bepaalde mate; 13 procent nee). Daarmee scoort Nederland in lijn met het Europese gemiddelde.

Voor het onderzoek ondervroeg HIMSS bijna vijfhonderd mensen; 97 uit Nederland, 138 uit het Verenigd Koninkrijk, 35 uit Duitsland, 18 uit Oostenrijk en 104 uit Scandinavië. 56 Procent van de ondervraagden werkt in ICT, 24 procent in staffuncties en in corporate governance, 20 procent is medisch specialist. 57 Procent is actief in zorgorganisaties en 43 procent voor andere bedrijven en instellingen. Deelnemers werd gevraagd naar de belangrijkste prioriteiten, de uitdagingen voor de zorg, de beschikbare middelen en overheidssteun, en naar de mate van digitale volwassenheid van hun organisatie.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Pieter Pekelharing

13 november 2016

Zou het niet zo kunnen zijn dat het probleem is dat de patiënten die systemen niet vertrouwen omdat die over hun hoofden heen zijn opgezet. En met een juridische structuur waarin het patiënten belang onvoldoende centraal staat? Ik denk dat het tijd wordt dat de structuren achter die databases van ouderwets top-down, naar modern en bottom-up omgekat worden. Een aantal partijen werken daar aan. Binnenkort meer daarover.

Veronica van Nederveen

13 november 2016

Bottom-up benadering is een goed idee.
Hoe is de patiënt gelijkwaardig betrokken?
Graag ook de top van een instelling betrekken, die moet namelijk intern vragen om deze ontwikkeling. En die moet er voor zorgen dat de mogelijkheden goed worden gebruikt.
Veronica van Nederveen
www.patientenstem.nu

Pieter Pekelharing

14 november 2016

Hoi Veronica,
Gelijkwaardigheid klinkt mooi, maar is uiterst moeilijk realiseerbaar. Nu hebben bij de meeste systemen de patiënten, zij die volgens de wet eigenaar zijn van hun eigen data heel weinig te vertellen. Bewegen naar gelijkwaardigheid wordt dan een up-Hill battle. Daarom gaan wij proberen om de boel op zijn kop te zetten en de patiënt in de driver Seat te zetten. Dat leek eerst heel ingewikkeld, maar uiteindelijk wordt het allemaal heel simpel, ook ethisch gezien, want de patiënt heeft invloed op wat er met zijn data gebeurt en kan zelf bepalen voor welk onderzoek hij zijn data ter beschikking wil stellen.

Top