ACTUEEL

Multicommissaris maakt val in Skipr 99

De branchevreemde multicommissaris lijkt in de zorg op zijn retour. Zorginstellingen kiezen bij de benoeming van nieuwe topfunctionarissen minder voor een extensief netwerk van nevenfuncties en meer voor kennis van de sector. Dit komt naar voren uit de Skipr 99, de netwerkranglijst die Skipr jaarlijks uitbrengt.

Insiders

Bedoelde trend komt het duidelijkst tot uitdrukking in de notering van Elco Brinkman en Loek Hermans. Brinkman, als eerste toezichthouder van Espria vorig jaar nog terug te vinden op een vijfde plek in de Skipr 99, heeft na het echec bij Philadelphia al zijn toezichtfuncties in de zorg opgedoekt en is daarmee uit de Skipr 99 verdwenen. Loek Hermans maakt door het faillissement van Meavita, waar hij jarenlang als voorzitter van de raad van toezicht optrad, een flinke duikeling (van 3 naar 39).

Opmars Martin van Rijn

De opmars van bestuursvoorzitter Martin van Rijn  van pensioenfonds PGGM (2, was 18) maakt duidelijk dat er voor moeilijke klussen, zoals een toezichthouderschap bij Espria, weer nadrukkelijk naar insiders wordt gekeken. Van Rijn was jarenlang topambtenaar op het ministerie van VWS.

Overheidssteun

De hernieuwde invloed van zorginsiders wordt versterkt door het optreden van de overheid. Daar waar de overheid steun geeft aan noodlijdende zorginstellingen, worden door diezelfde overheid zwaargewichten naar voren geschoven met vaak jarenlange ervaring in de zorg. Een voorbeeld hiervan vormt de gang van zaken rond de voormalige IJsselmeer ziekenhuizen. Om toe te zien op een correctie besteding van de staatssteun van 18 miljoen euro, droeg de overheid in april Joan Leemhuis voor als voorzitter van de raad van toezicht. Leemhuis was jarenlang voorzitter van de NVZ vereniging van ziekenhuizen.

Meavita

Een andere casus vormen de rechtsopvolgers van het failliete Meavita. Bij de benoeming van een nieuwe bestuursvoorzitter voor de Haagse Wijk Woonzorg (HWWZ) en Thuiszorg Groningen (TZG) moest nieuwkomer Marc Udink het afleggen tegen Gerrit-Jan van Otterloo. Van Otterloo was van 1980 tot 1986 adjunct-directeur van Meavita-voorganger Gemeentelijke Dienst Verpleging en Verzorging (GDVV). Daarnaast was Van Otterloo actief voor het College Sanering Zorginstellingen (CSZ).

Pure zorgbestuurders

De opmars van insiders zorgt er ook voor dat zwaargewichten uit bedrijfsleven en politiek hun plek op de lijst hebben moeten afstaan aan pure zorgbestuurders. Opvallende namen in dit verband zijn die van oud-VNO-NCW-topman Jacques Schraven, CDA-prominent Rein-Jan Hoekstra, oud-bankier Wim van den Goorbergh en voormalig-DSB-commissaris Rob Bonnier, die uit de editie 2010 van de Skipr 99 verdwenen zijn. Deze trend wordt versterkt door kleine aanpassingen in de scoringsmethodiek.

Skipr magazine: abonneren of exemplaar bestellen

Bestel het Skipr magazine nr. 1 van januari 2010 met een uitgebreide analyse van de Skipr 99 of abonneer u op Skipr magazine.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top