Tech

'EU moet risico's cytotoxische geneesmiddelen aanpakken'

De EU en haar lidstaten moeten meer oog hebben voor de toenemende risico’s die werknemers lopen bij het gebruik van cytotoxische geneesmiddelen. Dit moet onderdeel worden van een lange termijnstrategie voor duurzame gezondheidszorg. Hiertoe moet dan ook wetgeving worden ontwikkeld, zo adviseert het Europees Parlement.

Het Europees Parlement heeft deze maand nieuwe beleidsaanbevelingen gelanceerd over de preventie van beroepsmatige blootstelling aan cytotoxische geneesmiddelen. Het doel van dit initiatief is om de werknemers in de gezondheidszorg te beschermen.

Cytotoxische geneesmiddelen worden hoofdzakelijk in de behandeling van kanker gebruikt. Ze zijn bij de gevaarlijke stoffen ingedeeld en blootstelling op de werkplek kan schadelijke gevolgen voor de gezondheid hebben.

Met de toenemende incidentie van kanker neemt ook het gebruik van cytotoxische geneesmiddelen toe. Bovendien worden cytotoxica ook steeds vaker ingezet in de hematologie en de reumatologie. Hierdoor hanteren steeds meer werknemers uit verschillende beroepsgroepen van de gezondheidszorg deze stoffen. Verpleegkundigen, apothekers en apothekersassistenten lopen hierbij het hoogste blootstellingsrisico.

Europa erkent weliswaar dit toenemende risico – onder meer instellingen als het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (EU-OSHA) – en in veel landen werden normen ingevoerd. Toch is er geen wetgeving en bestaan er geen aanbevelingen of minimumnormen op Europees niveau over de hantering van cytotoxische geneesmiddelen.

Dwingende wetgeving

Het Europees Parlement komt met elf aanbevelingen die de te nemen stappen belichten om tot een dwingende wetgeving te komen voor de bescherming van werknemers in de gezondheidszorg die cytotoxische geneesmiddelen hanteren, en verzoekt de Europese Commissie om maatregelen te treffen.

Dokter Paul J.M. Sessink, van Exposure Control Sweden AB, werkte mee aan deze aanbevelingen. Hij stelt: "Rekening houdend met het toenemende gebruik van cytotoxische geneesmiddelen, moeten we werknemers in de gezondheidszorg beschermen tegen de risico's van blootstelling en schadelijke gevolgen. De gezondheid en het welzijn van werknemers in de gezondheidszorg zijn onze eerste zorg, maar preventie van blootstelling aan deze stoffen zal ook bijdragen aan de houdbaarheid van sociale zekerheidssystemen in Europa door de moreel van de werknemers te verhogen en werkverzuim te beperken."

Apotheker Dhr. Johan Vandenbroucke, Senior Apotheker Productie in het Universitair Ziekenhuis Gent droeg eveneens bij aan deze aanbevelingen en voegt hieraan toe: "Hoewel de gevaren verbonden aan blootstelling aan cytotoxische geneesmiddelen al jaren bekend zijn, bestaat er geen officiële Europese wetgeving of richtlijn. Wij hopen dat deze aanbevelingen een eerste stap zullen zijn naar het opstellen van Europese minimumnormen.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top