ACTUEEL

Last onder dwangsom voor Cato

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft zorgaanbieder Cato uit Den Haag een last onder dwangsom opgelegd. In augustus kreeg Cato een aanwijzing van de inspectie waarin stond dat binnen zes weken de cliëntdossiers in orde moesten zijn. Dat is niet gebeurd.

Als Cato niet binnen de gestelde begunstigingstermijn aan de last voldoet, moet de zorgaanbieder voor elke week dat de cliëntdossiers niet op orde zijn, een dwangsom betalen. Die bedraagt 1000 euro per week, met een maximum van 10.000 euro.

In de cliëntdossiers worden de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van de cliënten genoteerd. Een volledig en up-to-date cliëntdossier is van belang om constant goede zorg te leveren en het gedrag van cliënten te kunnen begrijpen. Als de dossiers niet goed worden bijgehouden, kan dat leiden tot risico’s voor de cliëntveiligheid.

De IGZ ziet toe op de naleving van de last onder dwangsom. Wordt de last onder dwangsom niet nageleefd, dan kan de inspectie een tweede last onder dwangsom met een hogere dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen.

Bopz-zorg

De inspectie heeft Cato al enkele jaren in het vizier. In 2014 bleek dat de zorgaanbieder de Bopz-zorg niet op orde had. Cato is een organisatie met twee zorgcentra in Den Haag: Carel van den Oever en Bezuidenhout.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top