HRM

Aantal banen in VVT en huisartsenzorg groeit

Het aantal banen in verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) is toegenomen met bijna 14 procent in het tweede kwartaal van 2016, in de huisartsenzorg met ruim 4 procent. Tegelijkertijd is het aantal banen bij apotheken met een half procent afgenomen.

Dit blijkt uit de MKB Banenmonitor van Van Spaendonck, dat een analyse heeft uitgevoerd van salarisdata van 800 duizend Nederlanders werkzaam bij mkb-ondernemingen tot 250 werknemers. De stijging van de werkgelegenheid in het mkb houdt aan. Gemiddeld bedroeg de stijging in het tweede kwartaal ruim 3 procent.

De VVT-sector en de huisartsenzorg zijn met respectievelijk 13,8 procent en 4,2 procent positieve uitschieters, terwijl de apothekersbranche met een half procent in de min een negatieve uitschieter is. Andere branches die het aantal fte’s zagen toenemen, zijn de kinderopvang en de timmerindustrie. Achteruitgang signaleert Van Spaendonck met name bij landbouw-gerelateerde branches zoals glastuinbouw, dierhouderij en open teelten.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top