ACTUEEL

ActiZ weer naar rechter om bemiddelingsbureaus zzp’ers

ActiZ spant voor de tweede keer een kort geding aan over de constructie van bemiddelingsbureaus en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Het ministerie van VWS wil bemiddelingsbureaus in de AWBZ opnieuw laten bemiddelen voor zzp’ers in de thuiszorg zonder dat deze bureaus verantwoordelijk zijn voor de zorg.

Verantwoordelijkheid voor zorg

De rechter oordeelde in februari dat een soortgelijk convenant van VWS in strijd met de wet was. In de plannen van het ministerie van VWS kunnen bemiddelingsbureaus voor zzp’ers in de AWBZ thuiszorg straks opnieuw contracten afsluiten met zorgkantoren. De bemiddelingsbureaus zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en continuïteit van zorg. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de zzp’ers zelf.

Ongelijk speelveld

Volgens ActiZ ontstaat hierdoor een ongelijk speelveld voor reguliere thuiszorgaanbieders die wèl aan allerlei wet- en regelgeving moeten voldoen. ActiZ benadrukt voorstander te zijn van concurrentie en nieuwe toetreders. Voor alle spelers moeten echter wel dezelfde regels gelden zodat sprake is van een gelijk speelveld.

Positie van bemiddelingsbureaus en zzp-ers

VWS sloot eind vorig jaar een convenant af over de positie van bemiddelingsbureaus en zzp-ers in de AWBZ thuiszorg. Hierin ligt de verantwoordelijkheid voor de continuïteit en de kwaliteit van zorg bij de zzp-ers, niet bij de bemiddelingsbureaus. Het convenant stond haaks op alle regels waar zorgorganisaties aan moeten voldoen. Afgelopen februari heeft de rechter ActiZ in het gelijk gesteld met de uitspraak dat het convenant in strijd was met de AWBZ, Kwaliteitswet Zorginstellingen en de WTZi.

Akkoord omver

Afgelopen zomer hebben ActiZ en het ministerie van VWS gewerkt aan een oplossing. Deze leek nabij toen ActiZ in juli een bestuurlijk akkoord met VWS bereikte waarin de kwaliteitseisen ook zouden gelden voor bemiddelingsbureaus. Van een ongelijk speelveld zou dan geen sprake meer zijn. Deze constructie werd echter door de Belastingdienst gezien als een werkgever-werknemerrelatie tussen bemiddelingsbureau en zzp’er. Voor het ministerie van VWS was de situatie hiermee weer terug bij af. Nu hebben VWS en de belastingdienst volgens ActiZ plannen die erop neer komen dat bemiddelingsbureaus met ingang van 1 januari 2010 weer op de oude voet door gaan. Dit is volgens ActiZ in strijd met de rechterlijke uitspraak van februari. Daarnaast heeft ActiZ aanwijzingen dat zorgkantoren voor 2010 weer contracten hebben gesloten met bemiddelingsbureaus. ActiZ daagt daarom niet alleen VWS maar ook drie concessiehouders van zorgkantoren, Achmea, Menzis en Agis.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Bart ter Borg

8 december 2009

ACTIZ heeft het zeker niet op met gekwalificeerde zorgverleners die de vrijheid willen hebben om op eigen wijze de zorg aan ouderen in te vullen. Integendeel, de zelfstandige zorgverleners moeten zich maar schikken naar de ideen die in dit verouderd socialistisch bolwerk wordt gekoesterd. De motivatie van een ongelijk speelveld slaat nergens op, de zorg kwaliteit is gegarandeerd door de aanvullende voorwaarden die er aan de zorgverlening door ZZPers is gesteld.Waar maakt ACTIZ zich tenslotte druk over, een zeer gering van het totale zorgverleners bestand in Nederland werkt als ZZPer. Zorgverleners die we in de toekomst hard nodig hebben .

Top