ACTUEEL

Trio ziekenhuizen voert Elsevier-lijst aan

Volgens het jaarlijkse onderzoek van Elsevier zijn drie ziekenhuizen de beste van Nederland in 2016. Het betreft de Noordwest Ziekenhuisgroep, met locaties in Alkmaar en Den Helder, het Rijnstate in Arnhem en het Spaarne Gasthuis in Haarlem en Hoofddorp.

De drie ziekenhuizen halen de hoogst mogelijke score van vier bollen en presteren goed op onderdelen zoals bijvoorbeeld patiëntgerichtheid en veilige en effectieve zorg. Daarna volgen ziekenhuizen die ook vier bollen als eindoordeel hebben gekregen, maar een iets lagere score op onderdelen. Dat zijn Tergooi in Hilversum, het Laurentius Ziekenhuis in Roermond, het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam en Franciscus Vlietland in Schiedam.

De winst van Alkmaar is volgens Elsevier uniek omdat het ziekenhuis een sprong van één naar vier bollen heeft gemaakt ten opzichte van 2015. Dit komt verder niet voor in de lijst, in positieve noch in negatieve zin. Van alle 89 onderzochte ziekenhuislocaties kregen er 39 dezelfde score als vorig jaar, en 36 gingen er één bolletje op voor- of achteruit.

Dat voor het merendeel van de ziekenhuizen, namelijk 75 van de 89, weinig of niets veranderd is ten opzichte van 2015, is volgens Elsevier een goed teken en bewijst dat haar onderzoek al sinds 2010 een consistente maat voor de kwaliteit is. "Los van de soms chaotische perikelen rond een fusie of overname, dan wel ruzies tussen bestuurders en medisch specialisten, zou het bijzonder merkwaardig zijn als een ziekenhuis het ene jaar als 'hoogst' en het andere jaar als 'laagst' scorend uit de bus kwam."

Patiëntgerichtheid en medische zorg

Elsevier beoordeelt de ziekenhuizen op basis van gegevens die ziekenhuizen en medisch specialisten zelf hebben afgesproken met de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Kwaliteitsinstituut. Het eindoordeel leunt op twee pijlers: de patiëntgerichtheid en medische zorg. De patiëntgerichtheid is bepaald aan de hand van dienstverlening en wachttijden. Bij de pijler medische zorg richt het tijdschrift zich op patiëntveiligheid, dus of een ziekenhuis alles doet om risico’s en fouten te vermijden die de patiënt schade kunnen toebrengen.

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Els Willemsen

7 januari 2017

Rijnstate ziekenhuis bij een van de beste???? Laat me niet lachen.
Als iedereen een klacht zou indienen naar aanleiding van zijn/haar behandeling die niet goed is gegaan, zou er geen spaan heel blijven van Rijnstate ziekenhuis in Arnhem. En als je al een klacht indiend wordt je juridisch onderuitgehaald.

Top