ACTUEEL

Herbenoeming en wisselingen in rvb CAK en CIZ

De raad van bestuur van het CAK wordt uitgebreid. Per 1 januari wordt Eric van den Brink herbenoemd als voorzitter. Daan Hoefsmit wordt benoemd als lid van de rvb. Hoefsmit was bestuursvoorzitter bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Hij wordt opgevolgd door Hans Ouwehand, nu lid van de raad van bestuur bij CIZ.

Dat heeft het ministerie van VWS op 16 november bekendgemaakt. De bestuurders worden benoemd door minister Edith Schippers.

CAK

Het CAK voert in opdracht van de overheid regelingen uit, zoals het vaststellen en innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor gemeenten stelen zij de eigen bijdrage vast op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en innen zij die. Reden voor de uitbreiding van het bestuur zijn de extra taken die het CAK vanaf volgend jaar van het Zorginstituut overneemt, zoals de uitvoering van wettelijke regelingen voor wanbetalers, onverzekerden, mensen die in het buitenland wonen, gemoedsbezwaarden en onverzekerbare vreemdelingen.

Voorzitter

Eric van den Brink is 55 jaar. In 2005 is hij aangesteld als ICT-directeur bij het CAK, in 2008 als algemeen directeur. In 2013 werd Van den Brink voor de eerste keer benoemd tot voorzitter van de rvb. Daan Hoefsmit is 61 jaar. Hoefsmit is momenteel voorzitter van de raad van bestuur van het CIZ. Hans Ouwehand is 54 jaar. Hij is sinds januari 2012 werkzaam bij het CIZ, in eerste instantie als algemeen directeur AWBZ en vanaf januari 2013 als vicevoorzitter van de rvb.

CIZ

Centrum indicatiestelling zorg beoordeelt of mensen recht hebben op zorg vanuit de Wmo. Het CIZ is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, maar voert ook opdrachten uit voor andere opdrachtgevers binnen de overheid.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Klaas Visser

24 november 2016

Het CIZ beoordeelt niet het recht op Wmo zorg maar op toegang tot de Wlz (Wet langdurige zorg). De zorg is doorspekt met zogenaamde DLA's. Dit zijn drie-letterige-afkortingen... Een foutje is dan snel gemaakt.

Top