ACTUEEL

Schippers: 'Geen onderzoek naar bv-constructies in zorg’

Minister Edith Schippers laat geen extra onderzoek doen naar bv-constructies in de zorg om het winstverbod te omzeilen, zo heeft ze aan de Tweede Kamer laten weten. Het reguliere toezicht van de IGZ moet daarvoor afdoende zijn.

De kamer had vorige week in een motie om dat onderzoek gevraagd, schrijft Medisch Contact. Aanleiding waren constructies die worden toegepast door zelfstandige behandelcentra (zbc’s) om winstverbod te ontlopen, in september aangestipt door AMC-bestuurders Marcel Levi en Frida van den Maagdenberg.

U-bocht

In de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) is een verbod op winstuitkering vastgelegd. Zbc’s zouden hier onderuit proberen te komen door een U-bochtconstructie. Het zbc contracteert de zorg met een bv die een WTZi-vergunning heeft. Die besteedt de uitvoering daarvan weer uit aan andere bv’s, soms dochter-bv’s, die niet onder het winstverbod vallen.

Vangnet

Volgens de vereniging van zelfstandige klinieken (ZKN) is dit niet ongebruikelijk en volledig geaccepteerd door toezichthouders. En ook Schippers zegt ‘geen aanwijzingen te hebben dat er sprake is van onterecht uitgekeerde winst’. Zij zegt dat het de taak is van de IGZ om toe te zien of zbc’s winst uitkeren en het is de taak van uitvoeringsorganisatie CIBG om toe te zien op het naleven van de Wnt. IGZ en NZa hebben dit jaar regels opgesteld voor goed bestuur in de zorg. En er ligt een conceptwet voor investeringsmogelijkheden in de medisch-specialistische zorg, waaronder ook winstuitkering bij uitbesteden valt. Dit samen moet een voldoende vangnet bieden, vindt VWS.

Ontduiking

Schippers is juist voorstander van het uitbesteden van werk, ook aan dochterondernemingen. De zorginstellingen kunnen zich daardoor beter richten op waar ze goed in zijn. Dit moet wel tegen marktconforme prijzen gaan en leiden tot efficiëntere en goedkopere zorg, vindt Schippers. Bovendien blijft de instelling die de WTZi-vergunning heeft eindverantwoordelijk voor de zorg, en dus wettelijk aansprakelijk. Als uitbesteding voldoende transparant gebeurt, dan is er geen enkele sprake van onttrekking aan toezicht of ontduiking van verplichting.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top