ACTUEEL

Zorg enthousiast over toezicht IGZ bij dementie

Zorgverleners zijn positief over het nieuwe toezichtinstrument Onbegrepen Gedrag dat de IGZ hanteert bij inspectiebezoeken in de dementiezorg. Zij zijn bereid om de verbeterpunten aan te pakken die door de bezoeken naar voren komen.

Dat blijkt uit onderzoek dat het NIVEL deed in opdracht van de IGZ. Voor het onderzoek werden zorgverleners, managers en bestuurders in twaalf verpleeghuizen geïnterviewd.

Observaties

De inspectiedienst besteedde vorige jaren extra aandacht aan het toezicht op mensen met dementie in verpleeghuizen, en hoe zorgverleners omgaan met ‘onbegrepen gedrag’, zoals onrust, geprikkeldheid, agressie of apathie. Dat deed de IGZ onder meer door observaties ter plekke, gesprekken met bewoners en hun vertegenwoordigers, gesprekken met medewerkers en met het management. De observaties werden in die gesprekken meegenomen.

Sparren

De managers, bestuurders en medewerkers die aan het NIVEL-onderzoek meededen, waardeerden vooral de gesprekken met de inspectie en de verhalende manier waarop de dienst inspecteert. Ze waren ook positief over de praktische verbeterpunten. Sommige geïnterviewde bestuurders zouden graag vaker willen sparren met de IGZ, bijvoorbeeld over veiligheid en welzijn voor bewoners. Graag zouden ze zich ook spiegelen aan ‘best practices’.

Open

Het NIVEL adviseert IGZ om door te gaan met het nieuwe toetsingsinstrument. Voorwaarde daarbij is wel dat de inspecteurs een open houding hebben tegenover de geïnspecteerde zorgverleners.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top