Finance

'Value Based Healthcare is niet de heilige graal'

Value based healthcare, ofwel zorg die wordt bedacht vanuit de waarde en bewezen uitkomsten voor de patiënt, wordt in de gezondheidszorg binnengehaald als een soort heilige graal die is gevonden. Pim Valentijn, senior consultant bij VvAA Zorgondernemingen en onderzoeker aan de Universiteit Maastricht en het Academisch ziekenhuis in Maastricht gelooft daar niet in.

"Ik denk dat het een formule is of een gedachtegoed, dat je prima intern binnen de organisatie kunt toepassen", zegt Valentijn bij de Masterclass Value Based Healthcare van Skipr. "Als je echt waarde wil creëren voor een populatie, voor een regio, dan is het concept te smal. Ik denk dat het zelfs zal leiden tot een fragmentatie van zorg in plaats van een integratie van zorg over de keten, van de nulde tot eerste, tweede en derde lijn."

Om aan betere zorg voor een hele populatie te organiseren moet er aan meer knoppen worden gedraaid. In de video hieronder legt Valentijn uit welke dat zijn:

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Hoppener

23 november 2016

Zijn kritiek dat VBHC een te smal concept zou zijn voor population-healthmanagement deel ik, maar dat is juist de kracht van VHBC! Bij pop.healthmanagement verzandt men snel in ingewikkelde systematiek en veel burocratie en overheadkosten. NHS achtige situatie, waarbij de NHS als remedie vaak naar simpelere concepten grijpt om bijvoorbeeld diabetes beter te bestrijden/managen. Dus wat mij betreft gaan we voor VHBC, maar dan wel meer integraal dan alleen in de cure-sector. Tot nu toe zie ik met name enthuosiaste ziekenhuizen en nog te weinig VVT en eerste lijn.

Ward Bijlsma

23 november 2016

Heel goed dat Pim Valentijn de discussie opent over de populatie en de keten. Eens dat aandacht voor waarde nodig is breder dan ziekenhuiszorg. Om te zeggen dat value based health care tot fragmentatie leidt, hangt er vanaf hoe nauw je deze definieert. Want juist voor de ketenintegratie biedt waardegerichte zorg goede aanknopingspunten. Door afspraken te maken met zorgaanbieders over de kwaliteit en kosten van de aandoening over de hele keten ontstaat een impuls om de keten te organiseren. Zie bijvoorbeeld de CVA ketenzorg waarbij het ziekenhuis, revalidatie en verpleging op elkaar worden afgestemd.

Een waardegerichte benadering helpt in de hele zorgsector, waarbij de invulling in ziekenhuizen en daarbuiten verschilt. Een medisch specialist kan veel gerichter verbeteren op uitkomsten die samenhangen met de aandoening die hij of zij heeft behandeld dan algemene populatiematen als welzijn. Onze visie is dat vanuit waarde gedacht zowel de populatie- als de aandoeningsbenadering goede handvatten geeft om zorg continu te verbeteren. Daar pakken wij zelf als zorgverzekeraar ook een rol in door met zorgaanbieders afspraken te maken over de geleverde waarde, zoals met het Martini ziekenhuis. Juist omdat de zorgverzekeraar verantwoordelijk is voor de zorgkosten binnen en buiten het ziekenhuis, zijn we in staat de ketenorganisatie te faciliteren.

Slee-Valentijn

24 november 2016

@Peter Hoppener: tijd dus om VVT-sector te enthousiasmeren voor dit gedachtengoed. Cordaan wil graag een push geven richting transparante uitkomsten en met ander VVT-aanbieders sparren over welke uitkomsten het dan moet gaan. Want daar heeft Pim Valentijn wel een punt; als we niet de patienten categorie als uitgangspunt nemen maar de oudere (populatie); wat is dan toevoegen van waarde? Dat is dan weer een vraag voor @Ward Bijlsma; geweldig dat Menzis een lans breekt voor ketenintegratie. Maar hoe toon je een delta in uitkomst over de keten aan als je aan het begin van de keten niet hetzelfde meet? Dat schuurt weer aan dat eigenaarschap. En wat te doen met het gegeven dat de "oudste populatie" zich in een soort slippery slope neerwaarts bevindt? Dan gaat het soms niet om waarde toevoegen (lees een positieve delta in je uitkomsten) met je zorgprodukt maar om behoud. Dat zie ik als een next step.

Ward Bijlsma

27 november 2016

@Slee-Valentijn: Eens dat zorg niet altijd meer waarde kan toevoegen en dat soms ook behoud het doel kan zijn. Het mooie van het systematisch meten van waarde is dat daardoor onderlinge vergelijkbaarheid ontstaat en collega's van elkaar kunnen leren. Dat is meer een doel dan absolute waardemeting.

Top