ACTUEEL

ChristenUnie, MAX en KBO-PCOB pleiten voor zilveren stembusakkoord

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers, omroepbaas Jan Slagter en Manon Vanderkaa van ouderenbond KBO-PCOB doen een aanzet voor een maatschappelijk en politiek breed gedragen 'zilveren stembusakkoord'. Ook stellen zij voor om een coördinerend bewindspersoon voor ouderenbeleid in te stellen.

In het zilveren stembusakkoord staan voorstellen om te voorkomen dat mensen hun leven als voltooid gaan ervaren. Segers: "Achter de term 'voltooid leven' gaat vaak veel leed schuil. Als ouderen het gevoel hebben dat ze niet meer van waarde zijn, is dat niet alleen hún probleem, maar bovenal het probleem van een samenleving die ouderdom te weinig waardeert. Ik geloof in een samenleving waarin zij liefdevolle zorg krijgen, zich gezien voelen en naar vermogen mee kunnen doen."

Behalve een bewindspersoon voor ouderenbeleid pleiten de betrokkenen onder meer ook voor meer mogelijkheden om voor elkaar te zorgen, bijvoorbeeld door een mantelzorgfonds in te stellen. Ook maken ze zich hard voor passende zorg. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat er meer ruimte moet komen voor initiatieven waarin mensen "in huiselijke en vertrouwde sfeer kunnen genieten van hun oude dag" en dat de zorg thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis moet worden ingezet aan de hand van de wensen en behoeften van ouderen. "Initiatieven zoals seniorvriendelijk ziekenhuis krijgen ruim baan."

Debat

De voorstellen voor het stembusakkoord zijn wat de initiatiefnemers betreft nog in concept. Zij nodigen iedereen uit om ideeën in te brengen. Segers: "Na het debat over hulp bij zelfdoding op het moment dat iemand zijn leven als voltooid ervaart – waarin we principieel tegenover elkaar kunnen staan –, staan we nu samen voor de uitdaging om zoveel mogelijk te voorkómen dat mensen hun leven als voltooid ervaren."

Ook volgens Jan Slagter moet er breed draagvlak kunnen zijn voor een gezamenlijk voorstel. "Overheid en samenleving hebben met elkaar de verantwoordelijkheid om ouderen een betekenisvolle plek te geven in de maatschappij. Samen moeten we ons inzetten om ouderen een volwaardig leven te geven in plaats van een voltooid leven."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top