ACTUEEL

Verzekeraars moeten meer doen tegen wachttijden

Verzekeraars moeten meer doen tegen wachttijden

De zorgverzekeraars moeten een proactievere houding aannemen ten aanzien van de wachttijden voor medisch-specialistische zorg en consequenties verbinden voor zorgaanbieders die de zogeheten Treeknormen overschrijden. Dit stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in een rapport over de manier waarop de zorgverzekeraars de Zorgverzekeringswet uitvoeren.

Zorgverzekeraars hebben een plicht om verzekerden te helpen als bepaalde zorgaanbieders langere wachttijden hanteren dan de norm. De NZa vindt dat zorgverzekeraars die rol actiever moeten vervullen dan zij nu doen, en consequenties moeten verbinden voor zorgaanbieders die de normen voor de wachttijden overschrijden.

Bijna alle zorgverzekeraars leggen de verantwoordelijkheid voor tijdige zorg bij de zorgaanbieders, maar zij monitoren de afspraken "niet of nauwelijks". Ze verbinden bovendien meestal onvoldoende consequenties als zorgaanbieders de maximale aanvaardbare wachttijd (de Treeknormen) overschrijden. "Mogelijk draagt deze houding eraan bij dat zorg niet tijdig geleverd wordt", aldus de NZa. Omdat dit in strijd zou zijn met de zorgplicht van zorgverzekeraars, zet de NZa vervolgstappen.

Vier zorgverzekeraars hebben de NZa in september 2016 verbeterplannen gestuurd voor het monitoren en aanspreken van zorgaanbieders op de overschrijding van de Treeknormen. Daarin staat hoe de zorgverzekeraars onderzoeken of verzekerden met budgetpolissen tijdige zorg krijgen. Als dit niet zo blijkt te zijn, dan moeten de zorgverzekeraars de polissen aanpassen. Ze moeten dan bij andere zorgaanbieders extra zorg inkopen. De NZa gaat nader in kaart brengen bij welke specifieke vormen van medisch-specialistische zorg zich knelpunten in de wachttijden voordoen en bekijken hoe zorgverzekeraars deze kunnen aanpakken.

Duidelijke informatie

Zorgverzekeraars hebben ook een plicht om duidelijke informatie aan verzekerden te geven. Dit doen zij volgens de NZa goed. Zij hebben de informatie over de 61 polissen voor de basisverzekering verbeterd. Zorgverzekeraars publiceren de informatie overzichtelijker en hanteren vanaf dit jaar ook een 'zorgverzekeringskaart' bij de polissen. Hierop staat de informatie die verzekerden nodig hebben om een keuze te maken, op een overzichtelijke en eenduidige manier bij elkaar.

Vanaf 1 november 2016 geldt een nieuwe regeling voor de informatievoorziening door verzekeraars, naar aanleiding van berichtgeving op Skipr. De regeling bevat onder meer de volgende regels: zorgverzekeraars zijn verplicht om hun verzekerden vooraf te vertellen wat een behandeling hen zelf zal gaan kosten; zorgverzekeraars moeten polissen op de zelfde manier typeren: natura-, restitutie- of combinatiepolis; alle zorgverzekeraars moeten de term 'marktconform tarief' op dezelfde manier gebruiken, namelijk het (redelijke) tarief dat een niet-gecontracteerde zorgverlener in rekening brengt.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top