Finance

Pgb-houders geven zorgkantoren voldoende

Mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) geven zorgkantoren een voldoende voor de uitvoering van de pgb-regeling. Zowel over administratieve afhandeling als over de bejegening door medewerkers van de zorgkantoren zijn cliënten overwegend positief.

Dat blijkt uit een onderzoek naar de kwaliteit van de dienstverlening van zorgkantoren, uitgevoerd  in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland door ResearchNed in samenwerking met ITS en de Radboud Universiteit.

De enquête werd gehouden onder bijna 1800 actieve gebruikers van een pgb. Zij werden ondervraagd over de uitvoering van de (administratieve) processen rondom het pgb, zoals de beoordeling van de pgb-aanvraag en het budgetplan, zorgovereenkomsten en -beschrijvingen, het voeren van het bewuste-keuzegesprek, het afleggen van huisbezoek en het afgeven van beschikkingen.

Op deze onderdelen kregen de zorgkantoren gemiddeld een 7,1. Dat is lager dan 2013 (7,7), 2010 (7,6) en in 2008 (7,5). Toch de waardering positief te noemen, omdat er sprake is van een forse negatieve beïnvloeding door het  functioneren van de SVB, zo stellen de onderzoekers.

Daarnaast vroegen de onderzoekers ook naar de bejegening en deskundigheid van de medewerkers, bereikbaarheid van het zorgkantoor en informatievoorziening. Hierop scoren de zorgkantoren gemiddeld een 7,2. Deze waardering is eveneens lager dan in vergelijking met 2013 (7,5) 2010 (7,4) en 2008 (7,3).

Niet eenvoudig

Hoewel de budgethouders overwegend positief zijn, komen uit het onderzoek ook verbeterpunten naar voren. De meeste budgethouders weten goed hoe zij een pgb moeten aanvragen. Toch vindt ruim twee derde dat het aanvraagformulier niet gemakkelijk is in te vullen en bijna de helft van de budgethouders vindt het budgetplan niet eenvoudig.

Budgethouder zijn doorgaans tevreden over de zorgvuldigheid waarmee hun pgb-aanvraag door het zorgkantoor is afgehandeld. Toch vindt één op de vijf dat dit niet zo of helemaal niet zorgvuldig is gebeurd. En dan de klachtenafhandeling door zorgkantoren: van de budgethouders die een klacht hebben ingediend, is een aanzienlijk deel ontevreden over de afhandeling ervan, aldus de onderzoekers.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top