Vastgoed

‘AWBZ-instellingen zien impairment over het hoofd’

AWBZ-instellingen zijn zich onvoldoende bewust van de gevolgen van de impairment toets die een gevolg is van het nieuwe kapitaallastenregime. Als instellingen verzuimen om hun vastgoed tijdig te herwaarderen, kan dit leiden tot financiële tekorten. Dat stelt sectordirecteur Marita Bossers-Nabben van strategisch vastgoedadviseur Hevo.

Reëele waarde

Door de afschaffing van de vaste vergoeding voor huisvesting en het verdwijnen van de nacalculatie moeten zorginstellingen dit jaar hun vastgoed herwaarderen. De zogeheten impairment-toets maakt duidelijk of de waardering op de balans een reële weergave van de werkelijkheid is. Leidraad voor de waardering van het zorgvastgoed is niet langer de aankoopwaarde, maar de bedrijfswaarde. De impairment-toets maakt het verschil tussen beide zichtbaar.

De impairment-toets

De impairment-toets is daarmee een belangrijk onderdeel van de nieuwe boekhoudkundige spelregels. Bossers-Nabben constateert niettemin dat de impairment toets bij veel instellingen onvoldoende prioriteit krijgt en vaak zelfs blijft liggen. Dat kan niet alleen verstrekkende gevolgen hebben voor het financiële weerstandsvermogen, maar ook de relatie met externe financiers onder druk zetten.

‘Geen definitief kader’

Volgens Bossers-Nabben kan de trage reactie van AWBZ-instellingen deels verklaard worden door de voortdurende beleidsmatige onduidelijkheid. “Er is nog steeds geen definitief kader”, aldus Bossers-Nabben. “De minister en de staatssecretaris hebben hun antwoord dit jaar al een paar keer uitgesteld.”  De beleidsmatige onduidelijkheden hebben met name betrekking op de vorm en omvang van een eventueel overgangsregime en de uiteindelijke de hoogte van de vergoeding voor kapitaallasten, de zogeheten Normatieve Huisvestingscomponent (NHC). Gezien de complexiteit van de materie, is het de vraag of het ministerie nog dit jaar duidelijkheid geeft.

Anticiperen

Deze onzekerheden ontslaan bestuurders wat Bossers-Nabben betreft niet van de verantwoordelijkheid om hun vastgoedpositie tijdig in kaart te brengen. “Misschien zijn niet alle rekengrootheden bekend, maar instellingen kunnen in ieder geval een globale toets doen”, stelt Bossers-Nabben. “Als nu al uit de analyse blijkt, dat een instelling er slecht uitspringt, kunnen bestuurders daarop anticiperen en hun strategische vastgoedopties heroverwegen. Bij hoge leegstandpercentages kan misschien een deel van het vastgoed worden verhuurd, of moet er worden gekozen voor een andere doelgroep.”

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Anonym

8 december 2009

... en Hevo helpt natuurlijk bij deze klus ... Right.

Leuk, die free publicity. Is het niet handiger om eerst de rekenregels even af te wachten?

Antwoord = ja.

Harting

9 december 2009

De benadering van Hevo is op dit moment ook gebaseerd op een lakende bouwmarkt en regelgeving. Neem risico's uit handen van instellingen en genereer zelf weer omzet.SDB groep is als speler zeer bewust van de stagnerende besluiten van instellingen. Om toch gedegen adviezen te geven hebben wij op basis van de voorhanden gegevens diverse rekenmodellen ontwikkeld om de instellingen in te laten zien hoe zij de kosten aan vastgoed zo laag mogelijk kunnen houden om vervolgens meer geld over te houden om kwalitatief goede zorg te leveren.Deze markt biedt dus kansen om een pas op de plaats te maken en de organisatie en vastgoedpositie eens goed in beeld te brengen.

Dick de Groot RC

21 november 2011

De AWBZ instellingen zien de impairment niet over het hoofd, maar hebben vermoedelijke eerst andere zorgen aan hun hoofd. De wijzigingen in financiering geven veel onzekerheid voor bestuurders in de zorgsector. Eerste prioriteit is een sluitende begroting voor het komende jaar. Daarna zicht krijgen op de meerjarige effecten van de NHC-vergoeding: hoe wordt het resultaat de komende jaren beïnvloed.
De waardering van het vastgoed op de balans kan bij zo'n strategische verkenning meegenomen worden en is zeker een issue dat op korte termijn inzichtelijk gemaakt moet worden om bestuurlijke besluiten te kunnen nemen.
Kennis vanuit andere sectoren kan, vertaald naar de AWBZ-zorg, zeker gebruikt worden. We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden.

Top