HRM

Specialist hecht belang aan registratie, maar patiënt gaat voor

De overgrote meerderheid van medisch specialisten in ziekenhuizen vindt correct registreren van zorgproducten belangrijk, maar als zij in complexe situaties voor hun gevoel moeten kiezen tussen registratieregels en de zorg voor patiënten, gaat de patiënt voor. Dat blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit, uitgevoerd door het NIVEL.

Uit het onderzoek, onder 690 specialisten in 42 ziekenhuizen, blijkt dat 88 procent van de medisch specialisten vindt correct registreren van zorgproducten (zeer) belangrijk. 80 procent voelt zich hiervoor verantwoordelijk.

Lastig

Voor medisch specialisten is echter niet altijd duidelijk welke registratiecodes de correcte zijn; een meerderheid twijfelt regelmatig, bijvoorbeeld bij patiënten met meerdere aandoeningen, meerdere behandelingen die tegelijkertijd nodig zijn, en als belangrijke diagnostische onderzoeken niet passen binnen de declaratiecodes. In deze situaties vindt een deel van de medisch specialisten dat het aanvaardbaar is om van de registratieregels af te wijken. Als zich dilemma’s voordoen, staat voor medisch specialisten de patiëntveiligheid, patiëntgerichte zorg en zorgkwaliteit voorop.

Ondersteuning matig

Verder blijkt uit de enquête dat medisch specialisten bij het registeren wisselende ondersteuning ontvangen vanuit het ziekenhuizen. Deze ondersteuning komt bijvoorbeeld van de zorgadministratie, medisch secretaresses, ICT systemen, DBC?consulenten of de beroepsvereniging. 84 procent geeft aan dat er zelden een training wordt georganiseerd over geldende registratieregels. Zij beoordelen de ondersteuning als matig. Ziekenhuizen zijn wel bezig om de registratieprocessen te verbeteren, aldus de onderzoekers.

Het NIVEL doet naar aanleiding hiervan een drietal aanbevelingen. “Bevorder het wederzijds vertrouwen door een open dialoog tussen de NZa en medisch specialisten, maak het systeem van registreren minder complex en biedt gerichte ondersteuning aan medisch specialisten bij het registreren in ziekenhuizen.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top