HRM

Principeakkoord pensioenaftopping voor medisch specialisten

Principeakkoord pensioenaftopping voor medisch specialisten

Na lange en moeizame onderhandelingen hebben de LAD, Federatie Medisch Specialisten en de NVZ onlangs een principeakkoord bereikt voor de pensioenaftopping. Vanaf 2017 krijgen medisch specialisten in algemene ziekenhuizen en revalidatie-instellingen 70 procent van de werkgeverspremie over het afgetopte deel van de pensioengrondslag in het zogeheten Budget Organisatorische Eenheid (BOE).

Dit heeft de NVZ bekendgemaakt.

Maandenlang probeerden de LAD, Federatie en de NVZ een oplossing te vinden voor de pensioenaftopping. De NVZ deed uiteindelijk een bod van 53 procent, maar dat vonden de LAD en Federatie niet afdoende, zij hielden vast aan 100 procent. Om die reden staakten medisch specialisten hun deelname aan overleggen en voerden zij op 21 juni een zondagsdienst. Zowel de NVZ als de LAD en Federatie waren niet blij met de ontstane impasse en besloten deze zomer weer in gesprek te gaan.

Het principeakkoord is uiteindelijk toch tot stand gekomen, dankzij bemiddeling van Hans Borstlap, oud-lid van de Raad van State. En dankzij het verbinden van de discussie met de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kwalitatief hoogwaardige, patiëntgerichte zorg binnen heldere budgettaire grenzen. Op advies van Hans Borstlap wordt 2015 gelaten voor wat het is. Voor 2016 is afgesproken dat werkgevers overgaan tot een volledige uitkering van 100 procent als tegemoetkoming voor de pensioenaftopping.

Extra middelen

De partijen hebben verder afgesproken dat aan het BOE lokaal extra middelen toegevoegd kunnen worden door afspraken te maken bijvoorbeeld over efficiency, patiëntgerichtheid, kwaliteitsverbetering en zorgvernieuwing. Tevens is afgesproken dat het akkoord een passende vertaling moet krijgen naar de medewerkers die niet vallen onder de AMS, waaronder ziekenhuisapothekers, klinisch chemici, klinisch fysici en SEH-artsen.

Het akkoord wordt besproken met de achterbannen van zowel de LAD/ Federatie Medisch Specialisten als de NVZ. De verwachting is dat medio december bekend is of het principeakkoord definitief instemming heeft.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top