ACTUEEL

'Meer aandacht nodig voor langetermijneffecten kankerbehandeling'

De afgelopen decennia is de behandeling van kanker steeds effectiever geworden. Er is echter weinig bekend over de langetermijneffecten van de ziekte en de behandeling. Onderzoekers vragen daarom om meer aandacht voor deze effecten.

Onderzoeksinstituten RIVM, NIVEL, Zorginstituut Nederland, Trimbos Instituut en CBS werken sinds dit jaar samen aan de Staat van Volksgezondheid en Zorg. Hierin worden – in opdracht van het minister – cijfers bijgehouden over de verschillende domeinen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In de eerste thematische rapportage van de Staat van Volksgezondheid en Zorg (Staat VenZ) is nu de beschikbare informatie verzameld over de langetermijneffecten van kankerbehandelingen. Vier vormen van kanker zijn nader uitgelicht: borstkanker, dikke-darmkanker, longkanker en acute lymfatische leukemie bij kinderen. Dit is gedaan omdat de wijze van ontstaan, de gemiddelde leeftijd van de patiënt, de gevolgen, de behandeling en de kans op overleven, per type kanker sterk verschilt.

Overleven

De samenwerkende instituten benadrukken het belang om deze informatie te integreren in de zorg en in wetenschappelijk onderzoek. Jaarlijks krijgen 100 duizend mensen in Nederland te horen dat ze kanker hebben.

 "Lange tijd lag de focus op behandelen en overleven, en daar is wel veel informatie over", stelt Staat VenZ . "Informatie over de samenhang tussen alle betrokken onderdelen in de zorgketen – van huisarts tot oncoloog, fysiotherapeut en psycholoog – is vaak beperkt en versnipperd. Hetzelfde geldt voor de kwaliteit van leven tijdens en na de ziekte, de impact op gezinsleden en maatschappelijke gevolgen zoals het (on)vermogen om te werken."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top