Finance

CIBG stopt met Wnt-uitvraag bij vrijgevestigde zorgaanbieders

Het CIBG stopt voorlopig met het navragen van bedrijfsgegevens om te controleren of vrijgevestigde zorgaanbieders zich aan de Wet normering topinkomens (Wnt) moeten houden. De uitvoeringsorganisatie heeft hiertoe opdracht gekregen van minister Schippers (VWS).

Op 11 november stuurde het CIBG aan 11 duizend vrijgevestigde zorgaanbieders, waaronder apotheken en praktijken van huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten en orthodontisten, een brief met daarin het verzoek om online een viertal vragen te beantwoorden over hun organisatievorm. Afhankelijk hiervan zouden zij wel of niet Wnt-plichtig zijn.

Op navraag van Skipr bleken 5612 aangeschrevenen de vragenlijst ingevuld te hebben. 1250 hiervan zouden op basis van hun bedrijfsvorm Wnt-plichtig zijn, zo liet het CIBG weten.

Vrije beroepsbeoefenaren hebben geschrokken gereageerd op het verzoek van het CIBG en de suggestie dat zij onder de Wnt zouden vallen. Martijn van Mortel en Brenda Leferink van Nysingh advocaten noemden het hier op Skipr een "onterechte oprekking van de Wnt".

Op 1 december heeft er overleg plaatsgevonden tussen de KNMP, de LHV, de KNMT, de KNGF, VWS en CIBG. Hieruit heeft minister Schippers opgemaakt "dat er nog veel vragen zijn over de toepassing van de WNT op de aangeschreven zorgverleners".

Deze vragen wil zij nu eerst beantwoorden. Daarom heeft Schippers het CIBG gevraagd de uitvraag van 11 november stop te zetten. Dit jaar zal er ook geen gevolg worden geven aan de verzamelde informatie, aldus de minister in een brief aan een van de vraagstellers.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top