ACTUEEL

NZa: patiënt die dure medicijnen nodig heeft, krijgt ze ook

Patiënten die dure geneesmiddelen nodig hebben, krijgen deze ook. Zowel verzekeraars als ziekenhuizen spannen zich in om dure medicijnen toegankelijk te houden, constateert de Nederlandse Zorgautoriteit. Zorgverzekeraars en ziekenhuizen doen tegelijkertijd hun best om de kosten van geneesmiddelen in toom te houden.

De totale uitgaven voor dure geneesmiddelen zijn met 1,6 procent gestegen van 1,73 miljard euro in 2014 naar 1,76 miljard euro in 2015. De stijging komt vooral door de kosten van nieuwe geneesmiddelen en doordat er meer  patiënten zijn. Dat blijkt uit de tweede monitor 'Contractering geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg' van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Knelpunten

Zorgaanbieders slagen er in om meer kortingen bedingen dan voorheen en werken bij de inkoop samen met andere zorgaanbieders. Ook zetten zij zich actief in om goedkopere, maar gelijkwaardige geneesmiddelen voor te schrijven.

Wel ervaart 70 procent van de zorgaanbieders financiële knelpunten. De verkoopprijs van het geneesmiddel aan de verzekeraar kan lager uitvallen dan voorheen. Ook kopen zorgverzekeraars geneesmiddelen soms niet of minder in. In sommige gevallen betalen zorginstellingen de dure medicijnen voor patiënten uit andere opbrengsten, omdat de zorgverzekeraar die niet bij de instelling heeft ingekocht, of dat het budget is bereikt, aldus de zorgwaakhond. 

Een kleine 30 procent van de ziekenhuizen heeft aangegeven te wachten met het inzetten van nieuwe geneesmiddelen, totdat zij met de zorgverzekeraars een akkoord hebben bereikt over de vergoeding van het geneesmiddel. Het is niet duidelijk hoe lang deze wachttijd bedraagt.

Op hun beurt hebben de verzekeraars geen plan klaarliggen hoe ze patiënten begeleiden als deze in de loop van de behandeling is aangewezen op geneesmiddel dat niet is ingekocht door ziekenhuis waar verzekerde op dat moment wordt behandeld. Naar aanleiding van deze bevindingen onderzoekt de NZa de toegankelijkheid van bepaalde dure geneesmiddelen. Een rapport daarover verwacht de zorgautoriteit in januari 2017 te publiceren.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top