ACTUEEL

IGZ gaat ook toezien op meldcode ouderenmishandeling

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaat haar toezicht uitbreiden om naast de meldcode kindermishandeling ook toe te zien op de melding van huiselijk geweld en de mishandeling van volwassenen. "Helaas is dat nodig”, zegt Hoofdinspecteur Anja Jonkers. "Zeker ouderen zijn regelmatig slachtoffer van mishandeling. Het komt vaker voor dan ons lief is."

Onder ouderenmishandeling valt lichamelijk mishandeling, zoals slaan en knijpen; psychische mishandeling, zoals weghouden van bezoek en post, pesten, bedreigen, afsnauwen of uitschelden, en seksueel misbruik zoals gedwongen seksuele handelingen uitvoeren, ondergaan of daar getuige van zijn. Ook de melding diefstal van geld of eigendommen gaat onder het toezicht vallen.

De inspectie gaat deze vorm van toezicht via de telefoon uitvoeren. "Zo kunnen we snel veel instellingen bereiken", licht Jonkers toe. "We vragen of we een medewerker aan de telefoon kunnen krijgen. Met onze vragen krijgen wij snel zicht op of medewerkers voldoende getraind zijn in het herkennen van mishandeling. We vinden vooral belangrijk dat juist de medewerkers die direct contact met de cliënt hebben hierin goed zijn getraind. We doen dit toezicht niet alleen in de V&V, maar ook bij de eerste hulp, huisartsenpraktijken, zelfstandige psychiaters en psychologen, ggz en gz instellingen en tandartsen. We vinden het als inspectie heel belangrijk dat er genoeg aandacht is voor dit onderwerp."

Naar schatting worden jaarlijks 200.000 ouderen boven de 65 jaar mishandeld, aldus de inspectie.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top