Finance

Verslavingszorg levert samenleving miljoenen op

Cognitieve gedragstherapie (CGT) voor verslaafden kan de gezondheid van mensen met een alcohol- of cannabisverslaving verbeteren. De financiële baten voor de samenleving zijn aanzienlijk. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM in opdracht van het Netwerk Verslavingszorg van GGZ Nederland.

Bij iemand met een alcoholverslaving die een CGT-traject doorloopt zijn de netto baten over een periode van tien jaar 10 duizend tot 14 duizend euro per persoon. De therapie is ook effectief bij de behandeling van jongeren met een cannabisverslaving. Hierbij zijn de baten circa 9.700 tot 13 duizend euro per persoon.

"Het is heel mooi dat nu wordt aangetoond dat elke geïnvesteerde euro in CGT, 6 euro winst oplevert, niet alleen voor mensen die kampen met deze vormen van verslaving, maar ook voor de maatschappij", stelt Tactus-bestuurder Ruud Rutten namens het Netwerk Verslavingszorg van GGZ Nederland. "Niet voor niets geloven veel verslavingszorginstellingen in deze aanpak."

Baten

Bij mensen met een alcoholverslaving leidt CGT tot minder ziekte en sterfte, een betere kwaliteit van leven en een hogere arbeidsproductiviteit. Baten voor de samenleving zijn er ook doordat er minder verkeersongevallen en minder criminaliteit zijn, waarvoor dus ook minder inzet van politie en justitie nodig is.

Bij jongeren met een cannabisverslaving levert de behandeling een verbeterde gezondheid, een betere kwaliteit van leven, minder schooluitval en een hoger inkomen op voor de cliënten die de behandeling succesvol hebben afgerond.

Investeren

In Nederland zijn ongeveer een half miljoen personen problematisch gebruiker van alcohol. Daarnaast zijn ongeveer 75 duizend jongeren probleemgebruiker van cannabis. Minder dan 10 procent van hen wordt momenteel door de verslavingszorg bereikt en de drempel om gespecialiseerde hulp te zoeken is voor veel mensen hoog.

Het RIVM pleit daarom voor verbeteringen in de verwijzing van cliënten naar de verslavingszorg. Dat zou gerealiseerd kunnen worden door bijvoorbeeld professionals te scholen die met potentiële cliënten in contact komen, zoals de huisarts, de schoolarts, het wijkteam en medewerkers van de spoedeisende hulp.

Een investering van 10 miljoen euro in een dergelijk scholingsprogramma zou over een periode van 10 jaar terugverdiend kunnen worden als er jaarlijks 85 extra alcoholverslaafden en 14 extra cannabisverslaafden bereikt worden door de verslavingszorg, aldus het RIVM.


0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top