ACTUEEL

Ziekenhuis Den Helder behoudt breed profiel

De locatie Den Helder van de Noordwest Ziekenhuisgroep- wordt niet uitgekleed. Het huidige zorgpakket blijft behouden en wordt waar mogelijk zelfs uitgebreid. Dat is het voorgenomen besluit van de raad van bestuur, dat daarmee het advies van een externe commissie van deskundigen volgt.

De commissie onder leiding van adviseur Hein Abeln adviseert om de geldende volumenormen niet alleen op de locatie Den Helder te projecteren, maar voor de totale Noordwest Ziekenhuisgroep gezamenlijk te implementeren. Gezien het feit dat 50 duizend inwoners met een relatief slechte gezondheid, grote aantallen toeristen, de offshore-industrie en de marine aangewezen zijn op de locatie, verdient Den Helder een toekomstbestendig ziekenhuis, vindt de commissie.

Om die reden pleit de commissie voor het versterken van de spoedzorg en een zo breed mogelijk profiel. Dit betekent onder meer het beschikbaar houden van een IC c.q. medium care-afdeling, inclusief hartbewaking alsook een adequate poliklinische en klinische capaciteit van ongeveer de huidige bezetting. Wel dient er in overleg met de ambulancedienst scherper gekeken te worden naar de inrichting van de acute zorg, met bijzondere aandacht voor de overdracht naar andere locaties. De commissie acht het mogelijk om de afdeling cardiologische zorg met extra inzet in Den Helder te behouden.   

Ook moet er in Den Helder meer ruimte komen voor planbare zorg uit het gehele verzorgingsgebied van Noordwest Ziekenhuisgroep. Gelet op vergrijzing van de regio moet het hele ziekenhuis seniorvriendelijk ingericht worden, inclusief bejegening. Dit betekent extra aandacht voor preventie door uitstekende samenwerking met de publieke gezondheidszorg en eerste en anderhalve lijn en innovaties door specifieke behandelprogramma’s, toepassingen van e-health en terugplaatsingen naar Den Helder van patiënten die verder herstel behoeven.

Addertje

Hoewel de commissie vertrouwen heeft in de toekomst van het de ziekenhuislocatie, schuilt er een addertje onder het gras. Vanwege de kwetsbare financiële positie is het ziekenhuis aangewezen op extra steun. Over de omvang hiervan is nog geen duidelijkheid. “De invoering van bovengenoemde aanbevelingen zijn alleen mogelijk wanneer Noordwest de beschikking krijgt over aanvullende financiële middelen middels extra beschikbaarheidsgelden”, schrijft de commissie. “Op dit moment ontvangt Noordwest jaarlijks iets meer dan 2 miljoen euro aan beschikbaarheidsgelden. Verwacht wordt dat er een extra bijdrage van enkele miljoenen euro’s nodig is. Voor 1 juni moet hiervoor een extra bedrag beschikbaar zijn.”

De twee grootste zorgverzekeraars in de regio staan positief tegenover het gepresenteerde locatieprofiel, maar het is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) die over de beschikbaarheidsgelden gaat.   

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top