Finance

'Wijkverpleging moet onder Wlz vallen'

'Wijkverpleging moet onder Wlz vallen'

Sinds de wijkverpleging onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) valt, rijzen de kosten volgens zorgverzekeraars de pan uit. Om de premiestijging binnen de perken te houden, stellen zij voor om de verzorging van mensen thuis onder de Wet langdurige zorg (Wlz) te laten vallen. Dit meldt tv-programma Nieuwsuur.

Volgens Wim van der Meeren, voorzitter van de raad van bestuur van zorgverzekeraar CZ, groeit het aantal mensen dat thuis "heel erg veel zorg" nodig heeft. "Op enig moment moet je de vraag stellen: is thuis blijven met wijkverpleging nog wel het verstandigste om te doen? Of is opname in een verpleeghuis nodig?"

CZ heeft 150 miljoen euro meer uitgegeven dan begroot in 2015, en verwacht voor 2016 opnieuw een stijging van de uitgaven aan wijkzorg. Het wordt onhoudbaar, zegt Van der Meeren tegen Nieuwsuur. "We kunnen eindeloos doorgaan met thuiszorg, maar dat betekent dat voor iedereen de premie omhoog gaat."

Geen maximum

Wijkverpleegkundigen moeten daarom van CZ bij ouderen die meer dan twaalf uur per week zorg krijgen, bespreken of thuis wonen wel de beste oplossing is. "Verpleeghuizen voor één persoon zijn niet te doen”, aldus Van der Meeren in Nieuwsuur. In de Zvw is geen maximum gesteld aan het aantal uren zorg die mensen thuis kunnen krijgen. Volgens de bestuurder is het niet helder wanneer ze van de Zvw naar de Wlz moet overgaan.

Nieuwsuur wijst erop dat als de zorgkosten worden betaald uit de Wlz dit grote nadelen voor cliiënten heeft. In de Wlz moeten ze een eigen bijdrage betalen, terwijl dit in de Zvw niet hoeft. Bovendien krijgen mensen die thuis willen blijven wonen minder uren zorg in de Wlz.

 

8 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

8 december 2016

"Wijk-"verpleging is toepassen van verpleegkunde, zoals gebruikelijk in de beroepsgroep verpleegkundigen, maar in/vanuit de thuissituatie. De situatie verschilt met het ziekenhuis, niet de verpleegkundige standaarden. Het gaat toch om de inhoud? Is verpleegkundige ambulancezorg binnenkort ook langdurig te bekostigen?

Ouderenpraktijk Amsterdam

9 december 2016

als iemand met bijvoorbeeld de ziekte van parkinson in de thuissituatie 16 uur zorg nodig heeft voor hulp bij wassen en aankleden, dan heeft deze persoon die hulp ook nodig in het verpleeghuis.
De hoge kosten in de thuiszorg tonen aan dat de verpleeghuis-dagprijs voor al die complexe zorg die zelfs thuis niet meer kan gewoon te laag is.
Annetje Bootsma

Arnout Siegelaar

9 december 2016

Er is te weinig aandacht voor de bouw verpleeghuizen! Er zijn, ook met technische hulpmiddelen en woningaanpassingen, nu eenmaal grenzen aan wat we thuis moeten willen bieden. Dat ben ik met Van der Meeren eens. Geschikt verblijf - verpleeghuis of anders - voor mensen met een intensieve zorgvraag is ook in de toekomst echt onmisbaar!

Wulf van Loenen

9 december 2016

Zorgverzekeringen vinden thuisverpleging te duur worden en willen het kwijt over de schutting richting WLZ. Maar daar wordt het over het geheel niet goedkoper door. Als het uit een ander potje gaat dan zijn zij er wel van af en kunnen ze de oude vertrouwde winsten en reserves weer gaan opbouwen. In de WLZ kom je terecht als je 7/24 uur zorg/toezicht nodig hebt.

Cora Postema

9 december 2016

Wat willen al die zieke mensen zelf? Er is zoveel meer te bedenken dan een door de zorgverzekeraar te betalen thuiszorg, of een vanuit de WLZ te betalen verpleeghuis. Wat als mensen gemakkelijker een periode (betaald) vrij krijgen om te zorgen voor hun naaste, als we sowieso werk anders verdelen, als we naar andere woonvormen kijken, naar zorgvormen waar mensen zelf een budget hebben om de zorg die ze wensen mee te regelen. Wat de heer Van der Meeren hier oppert zie ik als een opening voor een gesprek over variabelere financieringsvormen, meer aansluitend op dat wat mensen zelf willen, kunnen of weten te regelen. Laten we ons niet steeds weer laten vangen in discussies over financiering, laten we nu eens kijken naar wat we als samenleving willen en kunnen met langdurige zorg.

Wim van der Meeren

9 december 2016

@ van Loenen: U heeft een punt als u vindt dat verschuiving van Zvw naar Wlz macro niets uitmaakt. Ik heb een punt als ik constateer dat op de aanspraak Zvw geen rem staat en dat er nu ook financiële argumenten een rol spelen om niet naar een verpleeghuis te willen. Soms komen mensen dus, omdat zij of hun familie niet aan die eigen bijdrage willen, zorg tekort.
Uw opmerking over de reserves vind ik jammer en die doet niet ter zake. Alle reserves zijn van onze verzekerden.

hans peltenburg

9 december 2016

OMG terug naar af..... hadden we net 500 verpleeg en verzorgings locaties gesloopt. 3 miljard bezuinigd op de langdurige zorg en 500 miljoen op de wijk vpk..... is het misschien tóch handiger om mensen weer in een zorgcentrum de meer dan 12 uur zorg per dag te geven.....wanneer komt er een politieke enquete naar het heen ne weer gezwaai in de zorg...

Marcel Schouten

9 december 2016

De toename van het aantal zorgintensieve patiënten thuis was natuurlijk te verwachten bij een vergrijzende populatie en in de absolute afname in aantal verpleeghuisbedden. Dat intensieve 1 op 1 zorg niet perse goedkoper is dan in een verpleeghuis is ook niet onverwacht. De vraag is hoe gaan we dit opvangen, willen we het louter door professionals laten doen, en wil je die professionals een fatsoenlijke boterham laten verdienen, dan hangt er nu eenmaal een prijskaartje aan.

Top