HRM

Aantal vacatures in zorg en welzijnssector blijft stijgen

Aantal vacatures in zorg en welzijnssector blijft stijgen

Het aantal vacatures op de website van werkgeversorganisatie ZorgpleinNoord is dit jaar met bijna 40 procent toegenomen vergeleken met 2015. Deze stijging is vooral merkbaar in de verpleging, verzorging en thuiszorg, gehandicaptenzorg, welzijn & maatschappelijke dienstverlening en de jeugdhulpverlening.

Volgens ZorgpleinNoord is in Noord-Nederland het aantal werknemers tussen 2012 en 2015 gedaald. Onlangs stond in een brief van het ministerie van VWS aan de Tweede Kamer dat landelijk het aantal werknemers in die periode geleidelijk is gedaald van 1,2 miljoen naar 1,123 miljoen; een daling van ongeveer 77 duizend werknemers. De roep van zorg- en welzijnsorganisaties om voldoende goed personeel wordt steeds groter, zeker omdat het aantal zorg- en welzijnsbehoeftigen steeds groter wordt.

De arbeidsmarkt toont tekenen van herstel, stelt ZorgpleinNoord. De werkgelegenheid lijkt te stabiliseren en voor de komende jaren wordt groei voorspeld. Dit blijkT ook uit het aantal vacatures op de vacaturesite van ZorgpleinNoord. Momenteel (januari tot en met november) staat de teller al op 5250 vacatures. Dit zijn er bijna duizend meer dan in het topjaar 2008 en tweeduizend meer dan in 2014 rond deze tijd.

Imagocampagne

ZorgpleinNoord ziet dat de groei van vacatures zo snel gaat dat werkgevers onvoldoende gekwalificeerd personeel kunnen krijgen voor de sector. De werkgeversorganisatie wil onder meer via een regionale dialoog tot een strategische agenda voor de sector komen. ZorgpleinNoord pakt dit probleem samen met werkgevers aan en start in 2017 met imagocampagnes voor de gehandicaptenzorg, ouderenzorg en (wijk)verpleegkundigen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top