ACTUEEL

‘NZa schat uitgaven dure geneesmiddelen te laag in’

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) schat de kostengroei van dure geneesmiddelen te laag in. Dat stelt de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) in een reactie op de recente NZa-monitor ‘Contractering en inkoop geneesmiddelen in de medisch specialistische zorg’.

Volgens de NZa zijn de totale uitgaven in 2015 gestegen met 1,6 procent. De NVZ wijst er op dat dit percentage is gebaseerd op onvolledige declaratiegegevens. De cijfers van de NZa zijn gebaseerd op circa 95 procent van het totale gedeclareerde volume. De werkelijke stijging van de uitgaven in 2015 ten opzichte van 2014 zal daarom aanzienlijk hoger uitvallen, voorspelt de NVZ. De branchevereniging verwacht een groeipercentage dat dicht bij dat van 2014 komt te liggen, toen de uitgaven aan dure geneesmiddelen met 7,3 procent stegen.

Knelpunt

De stijging is vooral het gevolg van nieuwe geneesmiddelen en een toename van het aantal patiënten. Het aandeel van geneesmiddelen in het totale  budget voor medisch specialistische zorg  neemt hiermee toe van 8,1 procent (2014) naar 8,5 procent (2015), zo becijfert de NVZ. De cijfers laten volgens de branchevereniging zien dat de huidige maatregelen, zoals scherpere inkoop door zorgverzekeraars, onvoldoende soelaas bieden. Met het oog op de introductie van nieuwe middelen verwacht de NVZ  dat dure geneesmiddelen een steeds groter knelpunt worden voor ziekenhuizen. De NVZ juicht het toe dat de NZa gaat onderzoeken of de zorgverzekeraars hun zorgplicht op het gebied van dure medicijnen voldoende nakomen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top