ACTUEEL

Kritiek op thuisbevalling leidt tot onrust zwangeren

Er is veel ongerustheid onder zwangere vrouwen vanwege uitspraken van gynaecologen op televisie dat het Nederlands systeem van thuisbevallingen leidt tot onnodige babysterfte. Dat zegt onderzoeker Marianne Nieuwenhuijze van de vakgroep Verloskunde (Midwifery Science) van de Academie Verloskunde Maastricht.

‘Thuisbevalling is veilig’

De verloskundigen houden donderdag een congres in Utrecht waar ze willen benadrukken dat de thuisbevallingen wel veilig zijn. Ze zeggen zich te baseren op wetenschappelijke onderzoeken.

Stuurgroep VWS

In Nederland sterven meer baby's vlak voor, tijdens en vlak na de bevalling dan in andere westerse landen. Een stuurgroep van deskundigen presenteert in januari in opdracht van het ministerie van VWS maatregelen om de situatie te verbeteren.

Thuisbevallen debet aan babysterfte

Een aantal medisch specialisten stelde eind vorige maand in het televisieprogramma Zembla dat het Nederlandse systeem van thuisbevallen debet is aan de hoge babysterfte. Verloskundigen zouden te laat ontdekken dat de zwangerschap niet goed verloopt; aanstaande moeders worden daardoor te laat naar een ziekenhuis afgevoerd. Eenmaal in het ziekenhuis, is daar buiten kantooruren vrijwel nooit een gynaecoloog aanwezig. Ook moeten operatieteams, voor bijvoorbeeld keizersnedes, eerst worden opgeroepen. Volgens de artsen gaat daarmee veel kostbare tijd verloren en is dat gevaarlijk voor moeder en kind.

Bevalling kunstmatig opwekken

De specialisten vinden daarnaast dat baby's die overtijd zijn in Nederland te laat worden 'gehaald'. Een zwangerschap duurt normaal gesproken 40 weken. In Nederland worden bevallingen na 42 weken kunstmatig opgewekt, terwijl dat in andere landen een week eerder al gebeurt. Juist in die laatste week overlijden volgens de artsen relatief veel van die 'late' baby's.

Juiste inschatting risico’s

De verloskundigen weerspreken die conclusies. Volgens woordvoerster Nieuwenhuijze, één van de sprekers tijdens het congres, blijkt uit onderzoek dat er in de tweeënveertigste week juist minder kinderen in de baarmoeder sterven dan in de weken ervoor. Volgens haar geeft dat aan dat verloskundigen juist goed de risico’s inschatten bij 'late' zwangerschappen. Ook stellen de verloskundigen dat er juist weinig calamiteiten zijn bij thuisbevallingen. De meeste moeders kijken, aldus Nieuwenhuijze, met grote tevredenheid op de bevalling terug. (ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top