ACTUEEL

UMCG en UMC Utrecht bundelen hartchirurgische expertise

De hartchirurgische afdelingen van de universitaire medische centra van Groningen en Utrecht gaan samenwerken in de zorg voor kinderen en volwassenen met aangeboren hartafwijkingen. De samenwerking moet de kwaliteit een extra impuls geven en de beschikbaarheid in beide regio’s waarborgen.

Het samenwerkingsverband van het UMCG en UMC Utrecht moet uitmonden in een multidisciplinair centrum voor congenitale hartafwijkingen op twee volwaardige locaties, met behoud van eigen identiteit.

Keten

De chirurgische behandeling van kinderen met aangeboren hartafwijkingen is hoog-complexe zorg die om deze reden in Nederland geconcentreerd is in een beperkt aantal academische ziekenhuizen. Door het vormen van één chirurgische afdeling voor aangeboren hartafwijkingen op twee locaties worden de behandelaars samengebracht onder één gezamenlijke leiding. Elke patiënt krijgt zorg op maat, georganiseerd door het gezamenlijke team. Uitgangspunt daarbij is dat de zorg in één keten, voor alle leeftijdscategorieën, is afgestemd waarbij de zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt wordt aangeboden.

In de eerste fase van de samenwerking investeren de twee ziekenhuizen in de afstemming van de zorgketens en het eenduidig maken van alle processen. Ook worden enkele complexe en zeldzame procedures geconcentreerd in één van beide UMC’s, zoals kinderlongtransplantaties en hart-longtransplantaties in het UMCG en de zogenaamde Norwood-operaties in het UMC Utrecht. In 2017 houden de beide huizen een eerste gezamenlijk congres over de zorg voor patiënten met een aangeboren hartafwijking.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top