Finance

'Nationaal zorgfonds kan geen maatwerk leveren'

Tijdens het zorgdebat van Skipr en ONVZ is er uitvoerig gesproken over marktwerking. Zorgverzekeraars kregen forse kritiek. Hoe kijkt ONVZ daartegenaan? Jean Paul van Haarlem, voorzitter raad van bestuur van de zorgverzekeraar geeft antwoord.

“We zien dat er veel druk ligt op zorgverzekeraars, tegenwoordig maar een deel van het stelsel”, zegt Van Haarlem na afloop van het debat. "We praten overigens over gereguleerde marktwerking, heel veel dingen zijn in wetten en kaders geregeld in Nederland, dat betekent dat marktwerking zijn beperkingen heeft. De meerwaarde van marktwerking is dat de verzekerden kunnen bepalen wat goed voor ze is.”

Volgens Van Haarlem zou een nationaal zorgfonds, zoals voorgesteld door onder anderen de SP, geen maatwerk kunnen leveren zoals een zorgverzekeraar als ONVZ dat zou kunnen. In de video hieronder legt hij dit uit:

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Gijs van Loef

14 december 2016

Een illustratief commentaar van een integer en oprecht bezorgd zorgbestuurder. Maar een patient is geen zorgconsument en geen klant. De eerste paradigmafout van dit stelsel. Met het Nationaal ZorgFonds zijn er geen klanten, er zijn louter miljoenen (team)arts-patientrelaties, elk individueel en op de persoonlijke maat toegesneden. Patienten zitten ook in alle zorgbesturen. Het NZF ziet alleen toe op een rationele en rechtvaardige verdeling van middelen over het gehele land via regionale zorgbesturen. Met veel minder bureaucratie! Het NZF is een hoogwaardige, zeer professionele organisatie met een kleine ondersteunende bedrijfsvoeringsstaf. Overigens, de NHS is het verkeerde voorbeeld, er zijn andere Europese landen met een publiek geregisseerd zorgstelsel die hogere medische prestaties leveren dan de NHS tegen lagere kosten. En daar kunnen we nog van leren!

hans peltenburg

14 december 2016

Hoeze ' de verzekerden kunnen bepalen wat goed voor ze is ' .... als ik een duurder hoorapparaat wil dan dat de verzekeraa wil vergoeden. Mag ik niet ééns het duurdere apparaat aanschaffen en dan zelf 'bijbetalen' ... de verzekeraar DWINGT mij een goedkoper slecht werkend apparaat met milieu onvriendelijke batterijen aan te schaffen. Wilt u dat duurdere apparaat? Dan vergoeden we u helemaal NIETS....

Top