ACTUEEL

ACM keurt twee ziekenhuisfusies goed

Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix en Slingelandziekenhuis mogen met elkaar fuseren, en de Stichting Waterlandziekenhuis en Stichting Algemeen Ziekenhuis Westfries Gasthuis mogen met elkaar fuseren. In beide gevallen blijft voldoende concurrentie over, volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Het Slingeland Ziekenhuis en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in de Achterhoek zijn actief in verschillende geografische gebieden met een beperkte overlap, volgens de ACM. Weliswaar concurreren de twee ziekenhuizen op dit moment "in enige mate" met elkaar, maar andere, grotere ziekenhuizen in de regio oefenen meer concurrentiedruk uit op de fusieziekenhuizen. Bovendien verschraalt het zorgaanbod van vooral het relatief kleine Streekziekenhuis Koningin Beatrix nu al, omdat het moeite heeft om te voldoen aan volumenormen en om voldoende gespecialiseerd personeel aan te trekken.

Door regionaal sterke bevolkingskrimp, vergrijzing en verschuiving van zorg naar de eerste lijn is aannemelijk dat de verschraling van het aanbod doorzet. Hierdoor neemt de onderlinge concurrentiedruk ook zonder de fusie af. Verder wijzen zorgverzekeraars op positieve concurrentiegevolgen voor de regio, doordat het gefuseerde ziekenhuis een beter alternatief zal zijn voor de relatief grote omliggende ziekenhuizen. Ten slotte verandert de fusie de mogelijkheden van verzekeraars om partijen te disciplineren slechts beperkt. Alles tezamen genomen oordeelt de ACM dat de voorgenomen concentratie de concurrentie "niet significant" zal beperken.

Waterlandziekenhuis en Westfriesgasthuis

Ook het Waterlandziekenhuis uit Purmerend en het Westfriesgasthuis uit Hoorn zijn volgens de ACM actief in verschillende geografische gebieden met beperkte overlap. Andere ziekenhuizen oefenen meer concurrentiedruk uit op het Waterlandziekenhuis en het Westfriesgasthuis dan zij op elkaar. De voorgenomen fusie verandert de mogelijkheden van zorgverzekeraars om de twee ziekenhuizen te disciplineren slechts in beperkte mate. Daarom oordeelt de ACM dat de voorgenomen concentratie de concurrentie niet significant zal beperken.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top