ACTUEEL

'Patiënten verdwalen in woud aan informatie over medicijnen'

Informatie over de werking van medicijnen en de invloed op het dagelijks leven is vaak moeilijk te vinden en lastig te begrijpen. Dit blijkt uit onderzoek van instituut NIVEL naar informatie over medicijnen onder Nederlandse patiënten gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Bijsluiter

Van de mensen die op zoek gaan naar informatie over medicijnen, doet 89 procent dat in de bijsluiter. Daarmee is dit een belangrijke bron van informatie, die wel beter kan worden benut. Patiënten vinden dat er verbeteringen nodig zijn aan de bijsluiter.

"De informatie in de bijsluiter moet korter, gemakkelijker en met een duidelijkere vormgeving", zegt NIVEL-onderzoeker Liset van Dijk. "Bijsluiters die apothekers zelf meegeven zijn vaak al korter en gemakkelijker en patiënten begrijpen de informatie daarin beter."

Een mogelijke aanvulling op de bijsluiter met name voor laaggeletterden en oudere migranten, is het gebruik van animatievideo’s. Oudere migranten die deelnamen aan het onderzoek gaven aan behoefte te hebben aan mondelinge informatie, bijvoorbeeld in groepsbijeenkomsten in hun woonplaats.

Online

Digitale wegwijzer Online is het aanbod van informatie over medicijnen enorm groot. Patiënten kunnen lang niet altijd websites met betrouwbare informatie vinden. Zorgverleners kunnen patiënten hierin de weg wijzen, stelt het NIVEL-onderzoek voor.

Ook de indeling van websites kan beter. Patiënten gaven aan dat een duidelijke ordening van de informatie en een heldere lay-out belangrijk zijn.

Van Dijk pleit tot slot voor het betrekken van patiënten bij het ontwikkelen en testen van informatiebronnen. "De inbreng van laaggeletterden hierbij kan bijvoorbeeld helpen teksten voor grote groepen patiënten toegankelijk te maken. Laag opgeleiden hebben  al op jongere leeftijd een achterstand in het zoeken, vinden en begrijpen van informatie. Ook voor oudere migranten is het niet eenvoudig begrijpelijke informatie te vinden", aldus de onderzoeker.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Veronica van Nederveen

20 december 2016

Inderdaad patiënten betrekken. Het helpt samen met de eindgebruiker te beslissen. Deze investering loont altijd. Met een beter product kan de patiënt ook beter zijn verantwoordelijkheid over zijn ziekte waarmaken.
Jammer dat de sector dit zelf niet al op grote schaal demonstreerde.
Wie zit wie in de weg?
Veronica van Nederveen
www.patientenstem.nu

Top