Finance

'Duur medicijn voor ernstig zieke altijd vergoeden'

Een meerderheid van de patiënten vindt dat dure medicijnen voor ernstig zieken, ongeacht de prijs. De helft is ook bereid om hiervoor een hogere premie aan de zorgverzekeraar te betalen. Daarnaast vindt het merendeel dat de winsten van de farmaceutische industrie moeten worden teruggedrongen. Dit blijkt uit een enquête van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM).

De betaalbaarheid van dure geneesmiddelen is een onderwerp dat hoog op de politieke agenda staat en de laatste jaren voor veel maatschappelijke discussie heeft gezorgd. Het IVM wil in dit debat ook de stem van de gebruiker laten horen. Daarom heeft het instituut een aantal vragen over de kosten van dure geneesmiddelen voorgelegd aan zijn patiënten-panel. 590 leden van het panel vulden de enquête in.

Farmaceut verantwoordelijk

Driekwart procent van de respondenten vindt dat nieuwe geneesmiddelen altijd moeten worden vergoed voor ernstig zieke patiënten, ongeacht de prijs. Een even groot aandeel vindt wel dat de prijs van een nieuw geneesmiddel aan een maximum moet zijn gebonden.
Een overgrote meerderheid, van ruim 90 procent vindt dat fabrikanten de maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben om de prijzen van nieuwe geneesmiddelen zo laag mogelijk te houden. Vijf of tien procent winst moet voor farmaceuten genoeg zijn, vindt 60 procent, en de periode van patentbescherming moet ook worden verkort, vindt 80 procent.

Weinig kennis van kosten

Een aanzienlijke minderheid (47,8%) is niet bereid om, wanneer extra financiering nodig zou zijn om nieuwe dure geneesmiddelen te bekostigen, om daaraan direct zelf mee te betalen. De leden van het patiënten-panel vinden dat zij al genoeg betalen aan de zorgverzekering.

Het feit dat mensen een hoge prijs voor nieuwe dure geneesmiddelen acceptabel  vinden – meer dan 50 procent van de respondenten vindt een prijs hoger dan 30.000 euro acceptabel – wijst er op dat men weinig kennis heeft van de werkelijke kosten van geneesmiddelen, stelt het IVM.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top